Immigratiedienst schiet tekort bij onderzoek naar trauma

Asielzoekers die zijn getraumatiseerd door marteling of ander geweld kunnen dat deel van hun verhaal amper kwijt bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en lopen daardoor vaker vast in hun asielprocedure.

In De Psycholoog verscheen een artikel over psychologen die vrijwillig onderzoek doen naar asielzoekers met traumaklachten. Daaruit blijkt onder meer dat er bij de IND een zorgwekkend gebrek aan expertise over de werking van het geheugen is. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd naar de kleur van de uniformen van de soldaten door wie de asielzoeker verkracht is, terwijl uit onderzoek blijkt dat mensen zich in stressvolle situaties niet op dergelijke details concentreren.

Verder in het novembernummer van De Psycholoog:

Werkvermogen van ouderen
Aangezien de bevolking in rap tempo vergrijst, is het belangrijk om het werkvermogen van ouderen te behouden of te verhogen. Hanneke van de Vijfeijke (consultant bij Hay Group) en collega’s beschouwen in hun artikel de effecten van fysieke en mentale gezondheid en het vermogen om succesvol om te gaan met lichamelijke en mentale werkeisen op het werkvermogen van de oudere werknemer. Zij concluderen op basis van hun één jaar durende follow-up studie dat toekomstige interventies voor oudere werknemers gericht moeten zijn op het bevorderen van gezondheid en een actieve coping-stijl.
Psychologen die aanraken
Waarom zou een psycholoog zijn cliënt aanraken, is het gesprek niet genoeg? Lichaamsgericht werkend psycholoog Els Plooij onderzoekt deze vraag aan de hand van literatuur over aanraken in psychotherapie en beschrijft haar eigen ervaringen. Aan bod komen verschillende categorieën aanrakingen, indicaties en contra-indicaties en richtlijnen. Een casus illustreert wat volgens Plooij de noodzaak van aanraken is.