Beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden: wat mag een zorgverlener delen?

In (gemeentelijke) samenwerkingsverbanden ervaren zorgverleners druk om (medische) gegevens te delen. Een nieuwe Wegwijzer helpt zorgverleners bij de afweging welke (medische) informatie zij kunnen of moeten delen. En het geeft alle betrokkenen inzicht in het belang van het (medisch) beroepsgeheim: komen tot de beste hulp aan mensen die dat nodig hebben.

 

Zorgverleners zitten steeds vaker aan tafel met andere professionals in samenwerkingsverbanden zoals sociale wijkteams en veiligheidshuizen (samenwerking tussen politie, justitie, zorg, gemeentelijke partners en bestuur bij de aanpak van complexe problematiek). Zij mogen  in dit overleg niet onbeperkt gegevens uitwisselen.

 

Beroepsgeheim basis van vertrouwen

Het (medisch) beroepsgeheim staat garant voor vertrouwelijke omgang met (medische) gegevens. Dit vertrouwen vormt een belangrijke basis om de juiste zorg aan een betrokkene of gezin te kunnen verlenen. Zo valt soms met het bieden van hulp en met het open bespreken van de situatie met het gezin meer te bereiken, dan met een melding of het spreken over een gezin. Het beroepsgeheim kan zo juist een krachtig hulpmiddel zijn voor veilige zorg en escalaties en zorg mijden tegengaan.

 

Onterechte druk op zorgverlener

Branche- en beroepsorganisaties  ontvangen echter signalen dat zorgprofessionals onder druk worden gezet om met andere deelnemers aan deze overleggen, zoals gemeenteambtenaren en politie, informatie te delen. De regels rond uitwisseling van (medische) gegevens blijken niet altijd breed bekend. Dit schept verwarring, zeker als tijdens een bespreking tegenstrijdige opvattingen worden geuit over het mogen delen van informatie met anderen. Deze verwarring wordt nog eens vergroot door de nieuwe regels na de stelselwijzigingen in het sociale domein.

 

Wat mag zorgverlener delen?

De Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden maakt daarom nog eens heel duidelijk wanneer zorgverleners nu wel en niet informatie kunnen delen met derden en legt uit waarom dit belangrijk is. Ook bevat de Wegwijzer handvatten voor zorgprofessionals om te kunnen beoordelen of doorbreking van hun geheimhoudingsplicht is toegestaan. Zo kunnen zorgprofessionals bepalen wanneer zij hun rug recht moeten houden en wanneer zij informatie kunnen delen.

Met de wegwijzer willen de branche- en beroepsorganisaties  een goede samenwerking bevorderen waarin ieder vanuit eigen professie en verantwoordelijkheid meedenkt over de beste zorg aan personen en gezinnen die dat nodig hebben.

 

Betrokken branche- en beroepsorganisaties

De Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden is opgesteld door het NIP en de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), GGZ Nederland, AJN (Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland), LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging), NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie), SVG (Stichting Verslavingsreclassering ggz), V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) en VVAK (Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling). Andere organisaties die zich willen aansluiten bij deze Wegwijzer kunnen dat doen door publicatie van de Wegwijzer op hun websites.

Terug naar het themadossier Mensenrechten