Mensenrechten

Op 10 decemer 1948 is de Universele Verklaring van de Mensenrechten aangenomen door de Verenigde Naties. Twee jaar later is 10 december uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Mensenrechten. Mensenrechten staan onder druk, ook in Nederland: de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, marginalisatie van minderheidsgroepen, discriminatie en uitsluiting, toenemende armoede en werkeloosheid, de bedreiging van de privacy en het onder druk staan van de het recht op gezondheidszorg, zijn slechts enkele voorbeelden. Mensenrechten zijn van vitaal belang voor iedereen!