Mensenrechten

Op 10 decemer 1948 is de Universele Verklaring van de Mensenrechten aangenomen door de Verenigde Naties. Twee jaar later is 10 december uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Mensenrechten. Mensenrechten staan onder druk, ook in Nederland: de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, marginalisatie van minderheidsgroepen, discriminatie en uitsluiting, toenemende armoede en werkeloosheid, de bedreiging van de privacy en het onder druk staan van de het recht op gezondheidszorg, zijn slechts enkele voorbeelden. Mensenrechten zijn van vitaal belang voor iedereen!

 
Wat kunnen psychologen doen om bij te dragen aan de Rechten van de Mens
  • zich publiekelijk uitspreken tegen schending van de mensenrechten;
  • cliënten weerbaar maken;
  • collega’s steunen die zich sterk maken voor de Rechten van de Mens of die slachtoffers van schendingen ondersteunen;
  • werken aan een inclusieve psychologie en toegang tot werk, gezondheidszorg en onderwijs bevorderen.