Bekostiging psychologen in de Wet langdurige zorg

Door de hervorming van de AWBZ (Algemene Wet Bijzonder Zieketekosten) is een deel van de voormalige AWBZ-zorg over verschillende wettelijke domeinen verdeeld: de Wlz, de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de Zvw (Zorgverzekeringswet) en de Jeugdwet. Psychologen en cliënten kunnen hierdoor te maken krijgen met zorg uit verschillende wettelijke domeinen naast elkaar.