Internetconsultatie BIG II: Argumentatie voor Kinder- en Jeugdpsychologen

Argumenten te gebruiken in reactie op de Internetconsultatie BIG II

 
 
  1. Toevoeging van de OG als basisberoep aan de wet BIG, zonder gelijktijdige toevoeging van de Kinder- en Jeugdpsycholoog, leidt tot onacceptabele ongelijkheid tussen gelijkwaardige beroepen.
  2. Opname van de Kinder- en Jeugdpsycholoog in de wet BIG is van belang voor doelmatige en kosteneffectieve hulp.
  3. De expertise van kinder- en jeugdpsychologen moet toegankelijk blijven, ook voor cliënten boven de 18 jaar.
  4. Kwaliteitsborging moet voor deze doelgroep eenduidig geregeld zijn. Cliënten mogen niet de dupe worden van schotten tussen stelsels en beroepen.
  5. De toekomst van het vakgebied Ontwikkelingspsychologie mag niet in gevaar komen.
  Lees het vervolg van de Onderliggende argumentatie