Jeugdwet achtergronddossier

Het NIP is zeer actief op het Jeugdwetdossier, zowel intern als extern. Het NIP heeft zitting in een aantal werkgroepen, zoals de Werkgroep jeugd-ggz (met VNG, grote gemeenten, veldpartijen en VWS) en de werkgroepen i-Sociaal domein en beleidsinformatie van VWS. Het NIP wil dat vakbekwame professionals de ruimte krijgen om hun werk – gericht op het kind en zijn omgeving – goed te doen. Stelsels en structuren moeten daarbij aansluiten, in plaats van andersom.

U vindt hier documenten, wetteksten, links en nieuwsberichten over de Jeugdwet en de uitvoering daarvan.