Verslag World Café: samen werken aan een betere ggz

Woensdagavond 12 april kwamen psychologen, bestuurders en beleidsmakers bij elkaar om te praten over de toekomst van de ggz. Het NIP en de partners van P3NL werken samen aan een betere ggz en deze ontwikkelingen zullen het werk van psychologen in het veld direct raken. Reden om in gesprek te gaan met NIP-leden en samen na te denken en te praten over de vernieuwing van de ggz.   Sinds 2015 werken partijen in de ggz en VWS aan een betere ggz. De afspraken die zij hebben gemaakt over gewenste verbeteringen staan in de Agenda gepast gebruik en transparantie voor de ggz. Er wordt gewerkt aan vermindering van administratieve lasten, een nieuw bekostigingsmodel, ROM en kwaliteitsstandaarden. Vier sprekers vertellen tijdens het World Café hoe het staat met de vernieuwingen in de ggz waar zij aan werken.  

Wat heeft u nodig om met kwaliteitsstandaarden te werken?

Sebastiaan Baan van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz (NKO) vertelt over de kwaliteitsstandaarden die zij samen met patiënten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars ontwikkelen. In hoog tempo ontwikkelt NKO 45 zorgstandaarden en generieke modules. “Onze wens is dat de kwaliteitsstandaarden geen statische documenten worden, maar dat zij steeds worden aangepast aan de ontwikkelingen in de praktijk”, zegt Baan. Hij vraagt de aanwezigen wat zij straks nodig hebben om te kunnen werken met deze richtlijnen. In kleine groepen werd hierover doorgepraat. Met de verzamelde input gaan NKO, NIP en P3NL verder aan de slag. Bekijk ook het filmpje van NKO en lees hier de presentatie over de kwaliteitsstandaarden

 

Een betere ggz met ROM?

Maarten Erenstein van Stichting Benchmark ggz (SBG) vertelde hoe je door het verzamelen van behandeluitkomsten in de ggz de zorg kunt verbeteren en meer transparant kunt maken. Teams en instellingen kunnen van elkaar leren door ROM-gegevens met elkaar te vergelijken. Maar Erenstein realiseert zich ook dat ROM onder vuur ligt, vooral de privacy voor cliënten. Lees hier de presentatie over ROM  

Bekostiging die aansluit bij de praktijk

Richard Boxem van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) presenteert de opzet voor de nieuwe bekostiging: het clustermodel. Dit model is geïnspireerd op het Engelse clustermodel. NZa werkt samen met de veldpartijen aan dit nieuwe model dat beter zal aansluiten bij de dagelijkse praktijk. NZa zal zich ook gaan buigen over een systeem voor de jeugd. De verwachting is dat het systeem in 2021 wordt ingevoerd. Het systeem wordt nu getest op de werkvloer; u kunt nog meedoen aan de pilot. Lees hier de presentatie over het clustermodel. Meedoen aan de pilot? Meld u aan via pilotsggzfz@nza.nl of lees eerst meer in de brief van NZa en de brochure of bekijk eerst het filmpje van NZa.  

Visie en toekomst zorg in de ggz

Jeroen Muller vertelt over het hart en de filosofie van de Agenda gepast gebruik en transparantie. “Uitgangspunt van de agenda is het werken met cliënten”, stelt Muller. Het is belangrijk dat de cliënt een behandelaar kan kiezen die bij hem of haar past en dat hij betrokken is bij zijn of haar behandeling. “Dan heeft een behandeling het beste effect.” Muller pleit voor meer meetmomenten, dus juist ROM’en. Wat hij ziet is dat je in het begin het meest effect hebt en dat dit aan het eind vaak afneemt. Om te bepalen wanneer je de behandeling stopt heb je meer data nodig. ROM’en is geen administratieve last maar een manier om te meten hoe effectief je bent als behandelaar, stelt Muller. Voor de kwaliteitsstandaarden zijn de huisartsen een goed voorbeeld: “Huisartsen werken met de NHG-norm en we zien dat dit goed werkt. NKO ontwikkelt nu iets vergelijkbaars voor psychologen waar je in het veld ook echt iets aan hebt.” In het nieuwe clustermodel heeft Muller alle vertrouwen: “er komt er nu echt een systeem dat aansluit bij veld en waarbij geld en inhoud aan elkaar worden gekoppeld.”  

Uw inbreng is van grote waarde

Tijdens de tafelgesprekken is de feedback van alle aanwezigen verzameld. De partijen die werken aan een betere ggz gaan aan de slag met deze input. Heeft u deze bijeenkomst gemist? Het NIP vindt uw inbreng van grote waarde en zal daarom regelmatig dit soort bijeenkomsten organiseren. Klik hier om de input van de bijeenkomst te bekijken