Generalistische Basis GGZ

De Generalistische basis ggz komt in de plaats van de huidige eerstelijns ggz en bevat ook het lichtere segment van de huidige tweedelijns ggz. Hierover zijn in 2012 afspraken gemaakt tussen de overheid, zorgaanbieders en verzekeraars in het zogenaamde Bestuurlijke Akkoord dat ook door het NIP is ondertekend. Doel is de kostenstijging binnen de ggz te controleren en de kwaliteit en toegankelijkheid van de ggz te waarborgen. Uitgangspunten zijn:
  • de poortwachtersfunctie bij de huisarts met een goed verwijsmodel
  • waar mogelijk meer nadruk op kortere en lichtere behandelingsvormen
  • meer ambulante hulpverlening
  • een kleinere gespecialiseerde ggz voor de complexere en ernstige zorgvragen.
De Generalistische basis ggz bestaat uit vier verschillende zorgproducten van verschillende zwaarte gelang de ernst van de stoornis. De gespecialiseerde ggz werkt met de al ingevoerde DBC systematiek. Lees hier verder..

Wat betekent dit voor de zorgaanbieder?

wijziging in de ggz heeft gevolgen voor zorgaanbieders in zowel de eerste als tweedelijns ggz. Zorgverleners in de huidige eerste lijn dienen straks hun declaraties voor een van de vier zorgproducten binnen de Generalistische basis ggz in bij de verzekeraars. Voor de tweede lijn betekent het dat een deel van de zorgvraag vanaf 2014 binnen een van de producten binnen de GBGGZ valt. Het is van belang doorverwijzers hierover goed te informeren en met hen goede afspraken te maken. De verzekeraar zou met de zorgaanbieder een afspraak kunnen maken op basis van de zwaarte van de zorgvraag van de cliëntenpopulatie. Daarbij worden ook kwaliteitsafspraken gemaakt.

Inkoop zorg

De huidige zorgprestatie eerstelijnspsychologie zal komen te vervallen. Eerstelijnspsychologische zorg wordt onderdeel van de generalistische basis ggz. De huidige vijf zittingen eerstelijns zorg komen daarmee te vervallen, zoals het er nu naar uitziet per 1 januari 2014. De NZa stelt een maximumtarief per product vast. De declaratie moet gaan plaatsvinden op productniveau en niet op onderdelen van de prestatie. Voor consultatie of specialistische behandeling in de generalistische basis ggz mag een behandelaar uit de gespecialiseerde ggz geen diagnose behandeling combinatie (DBC) in rekening brengen. Bekostiging hiervan vindt plaats via onderlinge dienstverlening. Het tarief hiervoor is vrij.

Geen eigen bijdrage

Per 1 januari 2014 zal de huidige eigen bijdrage voor de ggz komen te vervallen voor zowel de generalistische basis ggz als voor de gespecialiseerde ggz.