Geweld hoort nergens thuis

Het NIP is vertegenwoordigd in het kernteam van het Programma Geweld hoort nergens thuis (2018-2021) van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en rechtsbescherming (JenV) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit programma heeft als doel om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld te verbreken. Binnen het programma werken partijen in 28 regio’s samen om het geweld eerder in beeld te krijgen, te stoppen en duurzaam op te lossen.