E-Health en chronische pijn

De interventie, Move It Now, bestond uit zeven online modules, die de jongeren zelfstandig doorwerkten. De modules waren er op gericht om belangrijke zelfmanagement vaardigheden aan te leren, o.a. afleiding en relaxatie. De jongeren hadden wekelijks contact met een therapeut, de ene week per telefoon, de andere week per e-mail. De therapeut gaf emotionele steun, checkte het begrip van de deelnemers en beantwoordde vragen over de interventie. De ouders van de deelnemers werkten zelfstandig twee online modules door. Zij hadden drie keer contact met de therapeut gedurende de interventie. Uiteindelijk zijn er 69 jongeren in de studie geïncludeerd. Zij vulden zeven weken voor de interventie vragenlijsten in over pijn, coping, pijn-gerelateerde beperkingen, catastroferen, beloning van de pijn door ouders en kwaliteit van leven. De vragenlijsten werden herhaald vlak voor de interventie, na afloop en drie maanden daarna. Multilevel modelling-technieken werden gebruikt om de data te analyseren. Intensiteit van de pijn, beperkingen door de pijn, beloning van pijn door de ouders en slaapproblemen verminderden significant tijdens de behandeling. De kwaliteit van leven scores voor algemeen gedrag, mentaal welbevinden, familie activiteiten en gezondheidsveranderingen verbeterden ook tijdens de behandeling. Bij coping werd alleen een verbetering gezien op de dimensie probleemgerichte vermijding. Er werden geen verschillen gevonden voor pijn-gerelateerde beperkingen en catastroferen. In tegenstelling tot de verwachtingen bleken de uitval uit de interventie en de loss to follow-up hoog te zijn, waardoor implementatie moeilijk bleek.