Dyslexie

Scholen zijn verantwoordelijk voor de signalering en begeleiding van kinderen met dyslexie. Dyslexiezorg (diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie) valt onder de Jeugdwet en daarmee onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor het behandelen van ernstige dyslexie is goede samenwerking nodig tussen onderwijs en jeugdhulp. Veel psychologen houden zich bezig met diagnostiek en behandeling van dyslexie, binnen het onderwijs of binnen de ggz.