Ledenpeiling - Leergang Wet zorg en dwang

De Leergang Wzd biedt kansen om zowel het werkveld, de rol van de professional als ook het gedachtengoed van de Wzd goed te doorgronden. Dit helpt jou om bij te dragen aan verantwoorde, kwalitatief goede zorg voor de kwetsbare groepen die deze wet wil beschermen.

 

Voorstel invulling leergang WZD

Zoals gezegd zijn we op dit moment bezig de leergang te ontwikkelen, en daarbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Onze eerste denkrichting nu is:

 • De leergang beslaat maximaal 5 modules van 16 deelnemers per module in een doorlopende leerlijn. De deelnemers zijn uiteraard NIP en/of NVO leden die werkzaam zijn in de langdurige zorg, in het bijzonder in de ouderen- en de VG sector. Zij werken in ieder geval met cliënten op wie de Wet zorg en dwang van toepassing is.
 • De leergang is een combinatie van enerzijds het verder ontwikkelen van de eigen kwaliteiten en vaardigheden; hoe positioneer en profileer je jezelf, hoe breng je een boodschap over tot anderzijds het vergroten van de (vak)kennis. Kennis over de (totstandkoming van de) wet en de daarin te vervullen rol van de psycholoog/orthopedagoog maar ook de rol van de politiek en de beroepsverenigingen komen daarbij aan bod.

Op basis van bovenstaande denken we nu aan de volgende invulling per module:

 • Eerste module:  Kennisuitwisseling en overdracht: Wet zorg en dwang, diverse Handreikingen, ‘verzet’ hoe ga je daar als psycholoog/orthopedagoog mee om
 • Tweede module:  Positionering en profilering; ken je kwaliteiten; wat kan ik goed en moet ik nog ontwikkelen;
 • Derde module:  Invloed politiek op het wetgevingsproces; werkbezoek?
 • Vierde module:  Strategische communicatie: Wat is de boodschap en hoe breng ik deze boodschap over?
 • Vijfde module:  Borgen van overdracht van (opgedane) kennis, leren van ervaringen
De leergang wordt live aangeboden tenzij dit als gevolge van het verloop van de COVID19 pandemie niet veilig is.

 

Jouw behoefte: laat het ons weten!

Bij het ontwikkelen van de Leergang willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften van onze leden. Geef ons daarom een korte reactie op de volgende vijf vragen:

 1. Sluit deze leergang aan op jouw leerbehoefte?
 2. Mis je mogelijk nog onderwerpen?
 3. Wat vind je van de duur van de Leergang?
 4. Zou je je opgeven voor de Leergang?
 5. Heb je nog suggesties die we mee zouden kunnen nemen bij de ontwikkeling?
Je kunt je antwoorden tot uiterlijk 1 maart sturen naar: vragenWzd@psynip.nl

Alvast veel dank voor de moeite!