Dossier GZ-opleidingsplaatsen

Hoe kom je aan een GZ-opleidingsplek? Hoe zit het met de kosten? Mag je werkgever je vragen een deel van de opleiding te betalen? Wat mag je verwachten op het gebied van supervisie en intervisie? Kan je van plek wisselen als je plaats niet blijkt te voldoen aan de voorwaarden? In dit themadossier vind je antwoord op al deze vragen.

Veelgestelde vragen

De voertaal van de opleidingen is Nederlands, al moet je wel soms Engelstalige literatuur lezen. Het kan zijn dat je praktijkuren wel in een andere taal zijn, als je bijvoorbeeld werkt met expats.

Ja, daar zit verschil in, de praktijkopleidingsplaatsen zijn bijvoorbeeld toegespitst op die doelgroepen. Voor de precieze inhoud van het cursorisch gedeelte van de opleiding raadpleeg je de opleidingsinstelling.

Om een BIG-registratie te krijgen kan je na de universitaire klinische master de GZ-opleiding doen óf de opleiding tot psychotherapeut. Alternatieven om een BIG-registratie te krijgen zijn er niet. Wanneer je werkzaam bent binnen het jeugdwerkveld, kan je voor de NIP-registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP gaan. Deze is qua uren scholing en werkervaring gelijk aan de GZ-opleiding.

Ja, voor bijvoorbeeld de basiscursus en de gehele opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCT kan je vrijstelling krijgen voor de GZ-opleiding. Per opleidingsinstelling kan het verschillen hoeveel en waarvoor je verder nog vrijstelling kan krijgen. Raadpleeg hiervoor de desbetreffende opleidingsinstelling.

Een opleideling valt in het nieuwe zorgprestatiemodel onder het beroep waarvoor hij of zij al wel is gediplomeerd. Dus een psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog registreert als WO-psycholoog (een beroep in de categorie 'overige beroepen'). En een arts in opleiding tot psychiater registreert als arts. De opleideling registreert dus niet als het beroep waarvoor hij of zij nog in opleiding is.

Een beschikbaarheidsbijdrage is gekoppeld aan één geregistreerde opleideling tegelijk. Het is niet de bedoeling van de regeling om de subsidie te gebruiken voor de opleiding van meerdere opleidelingen en iedere opleideling een eigen bijdrage te laten betalen.

Een toegekende opleidingsplaats (instroomplaats of doorstroomplaats) wordt verstrekt aan de opleidende zorgaanbieder bij wie de psycholoog in opleiding volgens de desbetreffende registratie geregistreerd staat.

De opleidingsplaats kan het eerste jaar niet meegenomen worden naar een andere instelling. Na het eerste jaar kan een opleideling wisselen van opleidende zorgaanbieder, volgens de regels van de registratiecommissies. Deze wijzigingen moeten vooraf worden doorgegeven aan de registratiecommissies. De wijzigingen worden na afloop door de NZa verwerkt bij de vaststelling van de beschikbaarheidsbijdrage.

De 'nieuwe' opleider moet erkent zijn bij de registratiecommissie. Hier moeten de personen ook goed geregistreerd staan. De aanvraag moet vervolgens worden ingediend bij de NZa door de ‘nieuwe’ opleider.