Depressiedeal

In 2017 tekende Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met 18 betrokken partijen de Depressiedeal, een deal die beoogt het aantal mensen met depressie fors terug te dringen. Ook het NIP is één van de tekenende instanties.

 

Meerjarenprogramma Depressiepreventie

Erik Dannenberg (voorzitter Divosa, vereniging van gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein) is i.h.k.v. de Depressiedeal door de samenwerkende partijen gevraagd als voorzitter van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie. Doel van het programma is te zorgen dat er in 2030 30 % minder mensen een depressie hebben.

Het meerjarenprogramma richt zich op zes groepen mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van depressie: jongeren, jonge vrouwen, huisartsenpatiënten, werknemers met een stressvol beroep, chronisch zieken en mantelzorgers. Inzet is:

  • Het vergroten van het bewustzijn, zowel bij de mensen die het aangaat als hun omgeving.
  • Beter bereiken van hoogrisicogroepen.
  • Beter verwijzen naar de juiste zorg en die ook goed toepassen en samenwerking tussen verschillende zorgverleners.

Naar aanleiding van de Depressiedeal is een stuurgroep opgericht. Er zullen ook zes regiegroepen opgericht worden waarvan een aantal al gestart zijn. De zes regiegroepen richten zich ieder op één van de zes doelgroepen. De zes regiegroepen zetten zich vanaf 2017 tot en met 2021 in voor het terugdringen van depressie.

Het Ministerie van VWS zet zich naast depressiepreventie ook in om depressie bespreekbaar te maken en is daartoe in 2016 een publiekscampagne gestart onder de naam ‘Hey, het is ok. Maak depressie bespreekbaar’. De campagne richt zich op het herkennen van signalen, het vergroten van kennis en het doorbreken van het taboe. De campagne is dit jaar breder opgepakt en richt zich nu breder op psychische klachten bespreekbaar te maken.

In deze brief van de Tweede Kamer (16 mei 2019) wordt een update gegeven van de voortgang van de publiekscampagne, het meerjarenprogramma en de regiegroepen.