Depressie in cijfers

Jaarlijks krijgen zo’n 135.600 volwassenen voor het eerst een depressie. Inclusief jongeren en ouderen hebben naar schatting bijna 800.000 mensen een stemmingsstoornis. Circa 13% van de Nederlandse moeders krijgt te maken met een postpartum depressie, die tot 12 maanden na de geboorte kan ontstaan. Van de kinderen met depressieve ouders ontwikkelt 40% een depressie voor het 18e jaar (Trimbos).

 

Cijfers VWS

Uit de themarapportage van de Staat van Volksgezondheid en Zorg Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg (Ministerie van VWS – 2017)
  • Stemmingsstoornissen, waarvan depressie veruit het grootste deel vormt, staan op de zesde plek in de ranglijst van aandoeningen die het meeste gezondheidsverlies (ziektelast) veroorzaken in Nederland.
  • Depressie staat bovenaan in de ranglijst van aandoeningen met de hoogste verzuimkosten. De kosten van verzuim door depressie worden geschat op ongeveer 1,8 miljard euro op jaarbasis.
  • De totale uitgaven aan depressiezorg worden geschat op circa 1,6 miljard euro op jaarbasis.
  • Jaarlijks heeft 4,2% van de volwassen werkenden een depressieve stoornis.
 

Meer cijfers

  • Depressie en problematisch middelengebruik hangen vaak samen. 27% van de mensen met een depressie voldoen aan de criteria voor middelenmisbruik en/of –afhankelijkheid (Universiteit Utah). Van de volwassenen met een depressieve stoornis in het afgelopen jaar, had 15% ook een angststoornis in het hetzelfde jaar (VWS – 2017). Personen met een alcoholverslaving hebben 2,4 keer meer kans op een depressie (Lai H.M., Cleary M., Sitharthan T. et al. – 2015).
  • Ook onder kinderen en jongeren komt depressie voor. Een depressieve stoornis is te zien bij ongeveer 1% van de kinderen tot 12 jaar. In de leeftijdsgroep vanaf 12 jaar neemt het vóórkomen van depressie toe: ongeveer 4% van de adolescenten lijdt er aan. Bij deze leeftijdsgroep treedt depressie tweemaal zo veel op bij meisjes als bij jongens (Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie). In 2018 zei 3,1% van de jongeren van 12-16 jaar voor minstens zes maanden in het afgelopen halfjaar een depressie te hebben gehad (CBS – 2019).
  • Depressie hangt in grote mate samen met andere lichamelijke en psychische stoornissen (comorbiditeit). Van de volwassenen met een depressieve stoornis in het afgelopen jaar, had 48% ook een angststoornis in het hetzelfde jaar. Lichamelijke ziekte en een depressieve stoornis komen ook dikwijls gelijktijdig voor. Zo had circa 7% van de volwassenen met een chronische lichamelijke aandoening een depressieve stoornis in het afgelopen jaar (VWS – 2017).