Depressie

In Nederland krijgt bijna 20 procent van de volwassenen (18-64 jaar) ooit te maken met een depressie. Jaarlijks krijgt ongeveer 5 procent van de volwassenen een depressie. In absolute aantallen is dat zo’n 546.500 volwassenen per jaar (bron: Trimbos). Depressie staat hoog in de ranglijsten als het gaat om gezondheidsverlies (ziektelast), verzuimkosten en zorgkosten.

 

Depressiedeal

Het is de ambitie van veldpartijen, waaronder het NIP, en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om het aantal mensen met depressie fors terug te dringen. In 2017 is daartoe de Depressiedeal ondertekend.