Vergoede zorg uit de basisverzekering (ggz Zvw)

Om als psycholoog voor vergoeding vanuit de basisverzekering voor het leveren van gbggz en/of sggz in aanmerking te komen zijn nodig:

  1. een BIG-registratie
  2. een eigen Kwaliteitsstatuut dat gedeponeerd is in het openbaar register Zorginstituut Nederland (ZiNL)