Transparantie-eisen in de curatieve GGZ

Psychologen die als zorgaanbieders geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) dienen ingevolge de artikelen 38, leden 4 en 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) hun (potentiële) cliënt en de verwijzer van informatie voorzien.

In de Transparantieregeling zorgaanbieders GGZ staan de transparantie-eisen voor deze curatieve GGZ (of ‘geneeskundige geestelijke gezondheidszorg’) omschreven. Kort gezegd gaat het om de volgende verplichtingen:
  • publiceren van de wachttijden
  • publiceren van het kwaliteitsstatuut.
  Meer informatie vindt u via de volgende links:  

Themadossier Curatieve GGZ >