Bekostiging & Tarieven Gespecialiseerde ggz

Gespecialiseerde ggz valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en wordt bekostigd via de zorgverzekering. De bekostiging gebeurt met diagnose-behandelcombinaties (DBC). De DBC-spelregels ggz en de Nadere regel – Gespecialiseerde ggz van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) van het desbetreffende jaar zijn altijd leidend. Raadpleeg daarom ook deze documentatie.