Tarieven Basis ggz

In de Generalistische Basis ggz geldt de bekostiging op basis van vier zorgzwaarte-prestaties die aansluiten op de zorgvraag van de patiënt. Het gaat om de prestaties kort, middel, intensief en chronisch. De prestaties hebben een vastgestelde tariefruimte. De tarieven staan in de beleidsregel Tarieven en prestaties gb-ggz van de NZa.