Landelijk kwaliteitsstatuut GGZ

Het ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’ beschrijft kwaliteitsnormen. Daarin staat hoe je als zorgaanbieder de zorg voor de individuele cliënt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) moet organiseren. De nadruk ligt op de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar. En van andere zorgverleners in de verschillende onderdelen van het zorgproces.

Samen leren en verbeteren is onmisbaar voor het leveren van goede zorg. Daarom bevat het ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’ een aantal kwaliteitseisen die zorgverleners stimuleren samen te reflecteren op de verleende zorg. En om kennis en ervaringen uit te wisselen via de (multidisciplinaire) lerende netwerken.