Kwaliteitsstatuut curatieve ggz

Elke zorgaanbieder, vrijgevestigd of instelling, moet een geregistreerd kwaliteitsstatuut hebben om ggz-zorg te kunnen leveren. De verplichting geldt voor zowel de generalistische basisggz als de gespecialiseerde ggz binnen de zorgverzekeringswet (clienten 18+). De huisartsenzorg (inclusief POH-GGZ), Jeugdhulp of langdurige zorg vallen buiten de reikwijdte van deze verplichting. Het gaat zowel om bestaande als nieuwe aanbieders.

Het doel van model kwaliteitsstatuut (pdf) is drieledig:
  1. de cliënt weet waar hij aan toe is als deze in zorg komt
  2. samenwerkingsafspraken tussen professionals en zorgaanbieders zijn helder beschreven
  3. inzicht voor financiers en toetsende instanties in de kwaliteit van zorg van de aanbieder