Kwaliteitsstatuut curatieve ggz

Elke zorgaanbieder, vrijgevestigd of instelling, moet per 1 januari 2017 een geregistreerd kwaliteitsstatuut hebben om ggz-zorg te kunnen leveren. De verplichting geldt voor zowel de generalistische basisggz als de gespecialiseerde ggz binnen de zorgverzekeringswet (clienten 18+). De huisartsenzorg (inclusief POH-GGZ), Jeugdhulp of langdurige zorg vallen buiten de reikwijdte van deze verplichting. Het gaat zowel om bestaande als nieuwe aanbieders.

In het bestuurlijk overleg met Minister Schippers en de ondertekenaars van de agenda gepast gebruik en transparantie ggz, is op 15 februari 2016 het model Kwaliteisstatuut vastgesteld. Het doel van het statuut is drieledig:
  1. de cliënt weet waar hij aan toe is, als deze in zorg komt;
  2. samenwerkingsafspraken tussen professionals en zorgaanbieders zijn helder beschreven
  3. inzicht voor financiers en toetsende instanties in de kwaliteit van zorg van de aanbieder