Stelselwijziging GGZ: doelstelling en achtergrond

De zorgkosten groeien net als de vraag naar geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De betaalbaarheid van (toekomstige) zorg en die van de GGZ staan hierdoor op het spel. Daarom is besloten het stelsel te herzien.

 

 

Schematisch overzicht nieuwe stelsel en stelselwijziging

 

Schematisch overzicht van het nieuwe stelsel en de stelselwijziging