Zorg in ziekenhuizen

Ben je als psycholoog werkzaam in het ziekenhuis? In dit dossier verzamelt het NIP speciaal voor jou informatie, tips en links. Mis je iets? Laat het ons weten via info@psynip.nl.

 

Webinar Corona en medische psychologie 27 maart

Het NIP organiseerde samen met de Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP) en de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologen en haar specialismen (NVGzP) op vrijdagmiddag 27 maart 2020 voor hun leden een webinar over Corona en medische psychologie.

Meer dan 700 collega-psychologen logden in. Collega’s uit diverse ziekenhuizen uit het zuiden van het land spraken over hun ervaringen met het corona-virus. Aan bod kwam: hoe is de psychosociale zorg georganiseerd, wat zijn de do’s and don’ts , hoe ondersteun je elkaar? Ook werden vragen van deelnemers beantwoord. Belangrijke les: geen psychologische debriefing, maar laagdrempelig aanwezig zijn en psycho-educatie geven.

 

Webinar Nazorg COVID-19 – 1 mei

Het NIP, de LVMP (Landelijke Vereniging Medische Psychologie en de NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologen en haar specialismen) organiseerden op vrijdagmiddag 1 mei een tweede leden-webinar rondom Corona en medische psychologie.

Meer dan 800 collega-psycologen logden in! De focus lag op de nazorg voor COVID-19 patiënten, naasten en medewerkers. Diverse facetten van de nazorg belicht: de stand van zaken rondom de richtlijnen nazorg, medisch psychologische nazorg, psychische nazorg, onderzoek rondom COVID-19 nazorg, regionale spreiding en ontslagtraject.

 

Informatie, tips en links