Coronadossier - Werkveld Jeugd en onderwijs

Ben je als psycholoog werkzaam met kinderen, jongeren en hun ouders? In dit dossier verzamelt het NIP speciaal voor jou informatie, links en tips. Mis je iets? Laat het ons weten via info@psynip.nl.

 
Zorg voor de jeugd

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote gevolgen, zeker voor het jeugddomein. Binnen Zorg voor de Jeugd werken VWS, de kennisinstituten en de samenwerkende beroepsverenigingen (waaronder het NIP) hard aan goede en bruikbare informatie voor kinderen, ouders, professionals en de gemeenten.

Het Nederlands Jeugdinstituut coördineert de informatievoorziening via nji.nl/coronavirus.

Het dossier staat vol met bruikbare tips en begrijpelijke filmpjes, van handen wassen, via spanningen in het gezin tot werken in de residentiele jeugdhulp:

 
Aanbieden en declareren van jeugdhulp in Corona-tijd

Aanbieders en professionals in het jeugddomein zoeken tijdens de coronacrisis naar mogelijkheden om jongeren en gezinnen zo goed mogelijk te blijven ondersteunen, rekening houdend met de RIVM voorschriften.

Het NIP heeft een aantal zaken op een rij gezet over continuïteit van hulp, financiële zekerheid /compensatiemogelijkheden, en berichtenverkeer tijdens de coronacrisis: lees het NIP-bericht.

 
Schoolpsychologen
 
Informatie over school en gezinnen vanuit internationale psychologenverenigingen:
 
Informatie, links en tips