Coronadossier - Arbeidsrechtelijke en financiële zaken

Psychologen kunnen, zeker als ze een eigen praktijk hebben, arbeidsrechtelijke en financiële gevolgen ondervinden. Als NIP helpen we leden zo goed mogelijk door actuele informatie op een rij te zetten. Dit dossier wordt steeds bijgewerkt. Heb je tips, laat het ons weten via info@psynip.nl.

 

Algemene informatie

 
Overzicht financiële regelingen

Het kabinet doet er alles aan banen en inkomens van zoveel mogelijk mensen veilig te stellen, en de vitaliteit van onze economie te ondersteunen. Daartoe zijn er verschillende financiële noodregelingen (pdf rijksoverheid – 9 december 2020) in het leven geroepen voor werkgevers en zelfstandigen.

 
NOW

Het loket om NOW3.1 aan te vragen (tijdvak oktober – december) wordt in verband met de door de overheid verplichte sluitingen per 15 december heropend van dinsdag 15 december tot en met 27 december. Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 april 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

 
Richtlijn GGZ en corona

NIP, NVvP, LVVP, NVP, P3NL, V&VN en GGZ Nederland hebben gezamenlijk de richtlijn GGZ en corona opgesteld. In de richtlijn staan maatregelen om in verschillende behandelsituaties besmetting te voorkomen en hoe te handelen wanneer een patiënt of medewerker toch besmet is met COVID-19.

 
Aanpassing regelgeving NZa in verband met werken op afstand

De Nederlands Zorgautoriteit (NZa) heeft de regelgeving op een aantal punten aangepast in verband met de coronacrisis. De verruimingen in de mogelijkheden voor declaratie van digitale zorg zijn verlengd tot eind 2020. Lees het NZa nieuwsbericht (17 juli 2020) en bekijk de Veelgestelde vragen van de NZa.

 
Vakbonden willen afspraken over werkdruk, -belasting en beschermingsmiddelen

De vakbonden van de Cao Jeugdzorg-tafel (FNV, CNV en FBZ) hebben een brief gestuurd naar de werkgevers met de oproep om samen tot duidelijke afspraken te komen over onder andere werkdruk, werkbelasting en persoonlijke beschermingsmiddelen vanwege de Coronacrisis. De bonden willen hierover samen met Jeugdzorg Nederland op korte termijn afspraken maken.

 
Aanvullend beleid vakantieverlof: mag dat?

Er komen signalen van zorgprofessionals dat hun werkgever tijdelijk beleid heeft gemaakt voor het opnemen en intrekken van vakantieverlof in verband met de COVID-19-crisis. De FBZ benadrukt dat ‘aanvullend’ beleid bovenop een cao of de wettelijke bepalingen niet zomaar kan. Lees de antwoorden op vragen over verplicht vakantie opnemen, vakantie weigeren of zelf verlof intrekken op de website van FBZ.

 
Gebruikmaken van kinderopvang

Ouders die werkzaam zijn in een cruciaal beroep, kunnen op de eigen school of opvang gebruikmaken van kinderopvang. Het gaat om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting. Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze cruciale beroepsgroepen, kun je een beroep doen op de kinderopvang.

 
Is psycholoog een cruciaal beroep?

Niet elke psycholoog oefent een cruciaal beroep uit, wel die psychologen die werkzaam zijn in de Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning. Wie werkt in de geestelijke gezondheidszorg en direct zorg verleent of een functie uitoefent die dat mogelijk maakt, behoort tot de groep mensen met een cruciaal beroep. Wie werkt onder de WLZ, WMO en Jeugdwet ook.

   
Vaccinatie voor zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers in verpleeghuizen ontvangen volgend jaar als eerste een oproep om zich te laten vaccineren tegen corona, gevolgd door medewerkers in de gehandicaptenzorg en thuiszorg. FBZ vindt vaccinatie van groot belang voor de veiligheid van zowel medewerkers als patiënten. Arbeidsjurist Marlies Welschen van FBZ Rechtshulp benadrukt wel dat niemand kan worden verplicht zich te laten vaccineren. Lees meer

 
Informatie per doelgroep – klik op de voor jou relevante banner