Onderschrijf het belang

In navolging van het Engelse manifest 1001 Critical Days heeft een aantal organisaties (NIP, NVO, DAIMH en Babywerk) het initiatief genomen een vergelijkbare campagne op te zetten in Nederland. Hiermee wordt gestreefd naar breed draagvlak voor de inzet van wetenschappelijke kennis en expertise in de begeleiding van ouders en baby’s, direct en via de professionals om hen heen. Feiten en cijfers laten zien dat informatie, sturing en eventuele interventie het verschil kunnen maken, waarmee grote problemen op latere leeftijd verminderen of worden voorkomen. Deze informatie is voor gemeenten – die vanaf 2015 verantwoordelijk zijn voor de brede jeugdhulp – van groot belang. Tijdens de Voor de Jeugd Dag op 5 oktober 2015 is het manifest aangeboden aan de voorzitter van de subcommissie Jeugd van de VNG met het verzoek gemeenten te vragen het te onderschrijven. Daarmee ontstaat een vergelijkbaar breed draagvlak als in Engeland, waar landelijk en partij-overstijgende politieke steun is voor het manifest, vastgelegd in het rapport Building Great Britons. De initiatiefnemers vragen daarnaast aan beroepsverenigingen, belangenorganisaties, wetenschappers en andere belangstellenden het Manifest te onderschrijven. Hoe meer draagvlak, des te groter de kans dat gemeenten bereid zijn te gaan en blijven investeren in de cruciale eerste 2 jaar van kinderen.

Zeg daarom JA tegen 1001 Kritieke Dagen

  • Ja tegen het onderschrijven van de uitgangspunten van 1001 Kritieke Dagen
  • Ja tegen het creëren van breed draagvlak voor de uitgangpunten van 1001 Kritieke Dagen
  • Ja tegen het plaatsen van mijn/onze naam en logo onder het Manifest-in-wording
  • Ja tegen het meewerken aan de landelijke uitwerking en implementatie ervan

Zeg JA door het onderschrijvingsformulier in te vullen en eventueel een logo te uploaden.

Download hier Manifest: 1001 Kritieke Dagen

Zie hier welke instellingen en organisaties het manifest hebben onderschreven