Logo 1001 Kritieke Dagen

1001 kritieke dagen

De eerste 1001 dagen van een kind (van conceptie tot 2 jaar) zijn cruciaal voor zijn of haar ontwikkeling. Daarom is juist in die periode informatie en begeleiding aan ouders en baby’s van groot belang. Het NIP heeft samen met de NVO, DAIMH en Babywerk het initiatief genomen om een manifest te maken over het belang van de eerste 1001 dagen van een kind. Inmiddels is het manifest verspreid onder een groot aantal stakeholders. Velen hebben het manifest inmiddels onderschreven. Daarnaast hebben de partijen de ambitie de kennis hierover te bundelen en toegankelijk te maken.

 
Onderschrijf het belang manifest 1001 kritieke dagen en zeg JA tegen:
  • Het ondersteunen van de visie 1001 Kritieke Dagen
  • Het creëren van breed draagvlak voor de uitgangspunten van 1001 Kritieke Dagen
  • Het plaatsen van mijn/onze naam en logo onder het Manifest
  • NB: met het onderschrijven geven personen of organisaties aan dat ze achter de inhoudelijke visie over 1001 Kritieke Dagen staan; zij verplichten zich bij onderschrijven nergens toe. Vul direct het formulier in of lees eerst meer.
NB: met het onderschrijven geven personen of organisaties aan dat ze achter de inhoudelijke visie over 1001 Kritieke Dagen staan; zij verplichten zich bij onderschrijven nergens toe. Inmiddels is een landelijk initiatief gestart om de uitgangspunten van 1001 kritieke dagen breder te verspreiden en hiervoor politieke steun te krijgen.