1001 kritieke dagen

Onderschrijf het belang manifest 1001 kritieke dagen en
zeg JA tegen:

  • Het ondersteunen van de visie 1001 Kritieke Dagen
  • Het creëren van breed draagvlak voor de uitgangspunten van 1001 Kritieke Dagen
  • Het plaatsen van mijn/onze naam en logo onder het Manifest

NB: met het onderschrijven geven personen of organisaties aan dat ze achter de inhoudelijke visie over 1001 Kritieke Dagen staan; zij verplichten zich bij onderschrijven nergens toe. Inmiddels is een landelijk initiatief gestart om de uitgangspunten van 1001 kritieke dagen breder te verspreiden en hiervoor politieke steun te krijgen. Lees hier het Position Paper  Gezonde kansrijke en veilige nieuwe generatie.

Vul direct het formulier in of lees eerst meer