Veelgestelde vragen

1. Wanneer valt mijn werkgever onder de Cao GGZ? Voor wat betreft de werkingssfeer van de Cao GGZ het volgende: * Als een werkgever lid is van de brancheorganisatie GGZ Nederland dan valt werkgever onder de Cao GGZ. * Als werkgever geen lid is van GGZ Nederland dan valt deze werkgever ook onder de werkingssfeer van de Cao GGZ, mits deze cao algemeen verbindend is verklaard (avv), de werkgever een rechtspersoon is en werkgever zich beweegt op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. GGZ Nederland heeft op de site een overzicht met instellingen die lid zijn van GGZ Nederland. Voor de definitie van Besloten vennootschap (bv) geldt dat dit een rechtspersoon is met aandelen verdeeld over één of meer aandeelhouders. Bekijk het overzicht van cao’s/avv op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.   2. Kan ik met arbeidsrechtelijke vragen terecht bij het NIP? Bel voor vragen over arbeidsrechtelijke expertise het NIP informatiecentrum. We hebben niet alle expertise hier omtrent in huis, maar kunnen dan gezamenlijk kijken of we u verder kunnen helpen. Verder is het NIP aangesloten bij FBZ, een werknemersorganisatie met aangesloten beroepsverenigingen. FBZ doet voor deze verenigingen de collectieve belangenbehartiging. Zij hebben geen directe leden, en hebben daarom ook geen “vraagbaak” c.q. capaciteit voor individuele vragen.  FBZ heeft echter wel een overzicht met antwoorden op veelgestelde vragen. Dit overzicht heeft uitsluitend betrekking op de cao’s waarbij FBZ is betrokken.   Bent u op zoek naar juridisch advies? Bekijk ook de volgende website van het ministerie van Veiligheid & Justitie: