Nieuws

Nieuws

Correctie: link in facturatiemail

03-02-2021 Herhaalde melding: in de ledenmail met daarin de contributiefactuur 2021 is per abuis een verkeerde link opgenomen die niet doorverwees naar Mijn NIP. Via deze link kun je alsnog op de juiste wijze inloggen: Log in via Mijn NIP


Organisaties presenteren plan hoe scholen weer open zouden kunnen

02-02-2021 Ruim 2 weken geleden riepen ruim 40 organisaties, waaronder het NIP, het kabinet op om de belangen van kinderen centraal te stellen in de besluitvorming rondom de scholensluiting. Het ’10 puntenplan’ is een vervolg op deze oproep.


Aanvulling op handreiking bezoek verpleeghuiszorg

28-01-2021 Het OMT heeft zich op 22 januari jl. gebogen over de uitwerking van de handreiking Bezoek en sociaal contact, corona in verpleeghuizen (pdf) waar sinds 17 september mee gewerkt wordt. Er is een aanvullend advies op de handreiking geformuleerd.


Versie 10 richtlijn GGZ en corona

28-01-2021 Aanleiding voor herziening van de richtlijn GGZ en corona was de instelling van de avondklok.


Advies Beroepenstructuur Psychologische Zorg: hoe is het ermee?

28-01-2021 In voorbereiding: een impactanalyse en een eerste programma-insteek en opzet op hoofdlijnen.


Nieuwe Landelijke Agenda Suïcidepreventie gelanceerd

28-01-2021 Vanmorgen om 10 uur is in aanwezigheid van staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 getekend. Namens het NIP ondertekende Monique Rook, directeur van het NIP, deze agenda, en was aanwezig bij de online aftrap.


Psychologen spreken bezorgdheid uit over effecten van detentie van vluchtelingen

28-01-2021 Een grote groep psychologen binnen het internationale netwerk hebben in een open brief aan de Europese commissie en andere Europese leiders hun zorgen geuit over de psychologische effecten die detentie heeft op vluchtelingen.


Handreiking inzagerecht nabestaanden

27-01-2021 De nieuwe 'Handreiking Inzage in medische dossiers door nabestaanden' gaat in op alle regels rondom het recht voor nabestaanden op inzage en afschrift van gegevens uit dossiers van overleden patiënten en cliënten.


Richtlijn Samen beslissen over passende hulp geactualiseerd

26-01-2021 De richtlijn Samen beslissen over passende hulp biedt vanwege de centrale aandacht voor gedeelde besluitvorming een basis voor de andere richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming. 


GGZ partners lanceren GGZ-kieswijzer

26-01-2021 Op 17 maart 2021 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. De vierde editie van kiesvoorggz.nl geeft informatie en standpunten weer van de politieke partijen op verschillende thema's in de ggz.


Terughoudend met zorg tijdens de avondklok

25-01-2021 We doen een beroep op zorgprofessionals om terughoudend om te gaan met het verlenen van zorg na 21.00 uur, zodat er zo min mogelijk mensen de deur uit hoeven.


NIP bij online talkshow over Suïcidepreventie

20-01-2021 Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS tekent op donderdag 28 januari de nieuwe Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025. De ondertekening vindt plaats tijdens een online talkshow, waar ook NIP-directeur Monique Rook bij aanwezig is.


Verminderde psychische en lichamelijke gezondheid onder hulpverleners in de GGZ

20-01-2021 Het NIP heeft actief bijgedragen aan het vandaag verschenen rapport van het Trimbos Instituut over de belasting van professionals die psychische zorg verlenen tijdens de Covid-19 pandemie. 


Uitspraak van de maand - Pro-actief handelen na schending beroepscode

18-01-2021 In deze korte uitspraak van de maand werd geklaagd over schending van het beroepsgeheim. 


Op naar een psychologisch veerkrachtige samenleving in 2021!

15-01-2021 Door, voor en met onze leden hebben we in 2020 hard gewerkt aan het positioneren van
psychologen en de psychologie.


Zoek nú naar alternatieven voor schoolsluiting

14-01-2021 Ook vanuit het NIP maken we ons grote zorgen over kinderen en jongeren in Nederland, die door de maatregelen enorme ontwikkelingsrisico's lopen. Daarom roepen wij, samen met 50 organisaties, het kabinet op: zoek nú naar alternatieven voor de schoolsluiting.


NIP-reactie kwestie Kaat Bollen

14-01-2021 De Belgische psycholoog en seksuoloog Kaat Bollen werd door een collega aangeklaagd voor de Psychologencommissie omdat die aanstoot nam aan haar gedrag dat onder meer de 'waardigheid van het beroep' zou aantasten.


Ook na vaccinatie: testbeleid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen van kracht

12-01-2021 Vooralsnog heeft de vaccinatiestatus van zorgmedewerkers geen consequenties voor inzet en testbeleid of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.


Vaccinatiestrategie voor psychologen in de zorg

07-01-2021 Psychologen werkzaam in de zorg behoren tot de vitale beroepen. Dat betekent echter niet dat zij allemaal als eerste in aanmerking komen voor vaccinatie


Help mee aan beter passende contracten in de ggz!

06-01-2021 Help jezelf en jouw collega's en vul de vragenlijst in, ook wanneer je géén contracten afsluit!