Nieuws

NIP zet zich in voor groter scholingsaanbod via STAP budget

25-03-2022 Wij zetten ons samen met 10 andere organisaties, waaronder P3NL, in om een groter scholingsaanbod te laten opnemen in het scholingsregister van de STAP regeling (Stimulering Arbeidsmarkt Positie). Op 17 maart hebben we daarover een brief gestuurd aan minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 


Update fusie NIP en NVGzP

23-03-2022 Begin december kondigden de besturen van NIP en NVGzP aan van plan te zijn te gaan fuseren. Sinds die eerste aankondiging wordt er door collega’s van beide verenigingen hard gewerkt aan de voorbereiding van een zogeheten fusievoorstel, wat uiteindelijk aan de beide ledenraden voorgelegd kan worden.


Herregistratie BIG-beroepsbeoefenaren weer van start

23-03-2022 Het verloop van de pandemie laat een gunstig beeld zien, de bewindspersonen hebben besloten de herregistratie weer te gaan opstarten.


Klankbordsessie psychodiagnostiek NIP en NVGzP

23-03-2022 Zowel bij ons als bij de NVGzP komen nog vragen binnen over de positie en kwaliteit van de psychodiagnostiek, mede in relatie tot de invoering van het Zorgprestatiemodel. Naar aanleiding van deze signalen vindt op 7 april een klankbordsessie plaats. 


Onderhandelingsresultaat voor nieuwe CAO gehandicaptenzorg

22-03-2022 FBZ, FNV, NU’91 en CNV hebben in de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 maart een onderhandelingsresultaat bereikt met Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg.


Flyer NIP jaarcongres 2022

Save the date: NIP-jaarcongres op 10 juni 2022

22-03-2022 Op vrijdag 10 juni is er weer een NIP-jaarcongres! We kijken ernaar uit en hopen jullie dan weer live te ontmoeten. Het thema van het congres is:

 

GRENSVERLEGGEND
Pionieren in de psychologie

 

We gaan er een bijzonder mooie dag van maken met inspirerende sprekers.


Benefiet webinar oekraïne

Terugkijken: benefiet webinar Oekraïne – doneren nog mogelijk

17-03-2022 Het benefiet webinar voor Oekraïne op 15 maart was een groot succes. Maar liefst 2.250 collega's keken en luisterden mee. Bij de inschrijving kon een vrijwillige bijdrage worden gedaan. Dat heeft (al) ruim € 60.000 opgebracht. Fantastisch! Het bedrag wordt in zijn geheel overgemaakt aan Giro 555. Iedere geïnteresseerde kan het webinar tot 30 april as. terugkijken.


Uitspraak van de maand maart 2022: informatieplicht aan de gezinsvoogd/jeugdbeschermer

16-03-2022 Wat doe je als je een ouder in behandeling hebt en de gezinsvoogd/jeugdbeschermer belt je plotseling op en vraagt om informatie?


logo fbz

Nieuwe cao VVT?

14-03-2022 In de nacht van 9 op 10 maart hebben FNV, CNV en NU’91 een onderhandelingsresultaat bereikt met werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl voor een nieuwe Cao VVT. FBZ tekende niet, omdat de wensen van vooral de specialisten ouderengeneeskunde onvoldoende zijn gerealiseerd. FBZ vindt het zeer teleurstellend dat werkgevers niet bereid bleken een goed cao-voorstel voor álle werknemers te bieden. Het FBZ-bestuur gaat nu eerst in beraad.


Solliciteren pen boekje

Vacature lid Registratiecommissie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

10-03-2022 Vanwege grote interesse in het registratietraject tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP zoeken we per direct een enthousiaste kandidaat voor de registratiecommissie.

 


Benefiet webinar voor Oekraïne: Eerste (psychologische) hulp aan oorlogsgetroffenen

09-03-2022 Veel hulpverleners willen iets doen voor de getroffenen in oorlogsgebieden, maar wanneer is psychologische hulp nodig en wanneer niet?


Vrouwen: Werk & Privé met hoge kans op burn-out

09-03-2022 Ongelijke rolverdeling tussen mannen en vrouwen leidde tijdens de pandemie mogelijk tot overbelasting en meer burn-out bij vrouwen.


NIP steunt het ontzetten uit het lidmaatschap van de Russian Psychological Society van de European Federation of Psychologists' Associations

04-03-2022 Om onze betrokkenheid en steun aan de Oekraïense burgers kracht bij te zetten, stemde het NIP voor het opzeggen van het lidmaatschap van de Russian Psychological Society (RPS) van de European Federation of Psychologists' Associations (EFPA).


Het Nederlands Instituut van Psychologen steunt haar collega’s in Oekraïne

25-02-2022 Gisteren en vandaag hebben we allemaal met afschuw gekeken naar de beelden van de oorlog die Rusland gestart is in Oekraïne. Een oorlog waarin er naast fysieke gewelddadigheden en schending van mensenrechten ook in hoge mate sprake is van het gebruik van psychologische demagogie en -oorlogsvoering.


Diagnostiek in het jeugdveld: evenement 'Aan tafel met'

25-02-2022 Kinderpsychiater Robert Vermeiren gaf deze zomer in Zomergasten zijn visie op classificerende diagnostiek (‘labelen’) bij kinderen, en de kracht van kwetsbaarheid. In het verlengde hiervan organiseert RINO Amsterdam op 4 april 2022 een heel bijzondere avond, volgens het concept ‘Aan tafel met …’


Webinar wetenschappelijk onderzoek in de dagelijkse praktijk 21 maart

24-02-2022

Wetenschappelijk onderzoek; wat doe je ermee in de dagelijkse praktijk? En wat is de invloed van de praktijk op de wetenschap?


Inschrijving nieuwe postmasteropleiding NIP A&O geopend

23-02-2022 In september 2022 start het nieuwe opleidingstraject tot Registerpsycholoog Arbeid- en Organisatie NIP.


Ontwikkeling richtlijn radicalisering bij jongeren gestart

23-02-2022 Jeugdprofessionals ervaren knelpunten bij de preventie en aanpak van radicalisering bij jongeren. Daarom start het Nederlands Jeugdinstituut, in samenwerking met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) met de ontwikkeling van een richtlijn hierover.


vrouwpsychose

Nieuw onderzoek moet leiden tot betere psychosezorg voor vrouwen

23-02-2022 Een vrouw is geen kleine man.

De huidige psychosezorg is teveel geënt op mannen. Om vrouwen een optimale psychosezorg te kunnen bieden, moet de behandeling op vele punten worden aangepast. Dat suggereert de overzichtsstudie “ Towards better care for women with schizophrenia-spectum disorders” van prof dr. Iris Sommer en mw. Bodyl Brand en anderen dat op 23 februari werd gepubliceerd in the Lancet Psychiatry.


Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd dringen aan op uitvoering motie over hervatten Hervormingsagenda Jeugd

22-02-2022 Update 23 februari 2022: de motie is aangenomen door de Eerste Kamer. We houden het verdere verloop nauwlettend in de gaten en zullen bij relevante ontwikkelingen uiteraard een update geven.

 

Als vertegenwoordigers van professionals verzoeken de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd de regering, conform de motie Rosenmöller cs, alles op alles te zetten om samen met de VNG en de overige betrokken partijen het proces om te komen tot een Hervormingsagenda Jeugd zo snel mogelijk te hervatten.