Nieuws

Nieuws

Filteren op tags

Huidige filters toepassen

Monique Rook modereert Europese vergadering EFPA

07-07-2021 Het NIP is het nationale lid van de EFPA (European Federation of Psychologists' Associations) voor Nederland. NIP-leden zijn op diverse plekken actief binnen deze Europese vereniging.


Zet je kennis als psycholoog in voor klimaatverandering

07-07-2021 Een nieuwe werkgroep binnen de EFPA houdt zich bezig met het thema klimaatverandering. Ook op andere thema's kun je actief worden op Europees niveau!


Het lokale team: de juiste professional op de juiste plek

07-07-2021 De handreiking 'De juiste professional op de juiste plek in het lokale team' gaat in op de competenties van professionals die werken in en met de lokale teams. 


Terugblik NIP Jaarcongres 2021

01-07-2021 Op 29 juni vond vanuit Culemborg de live-uitzending plaats van het NIP Jaarcongres. Vooraanstaande psychologen bespraken wat we het afgelopen jaar van de coronacrisis hebben geleerd en vooral: wat we daarvan mee zouden moeten nemen naar de toekomst!


Hulpmiddelen zorgstandaard SOLK

28-06-2021 Voor de zorgstandaard SOLK zijn nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld die de patiënt en professional ondersteunen bij het toepassen van de zorgstandaard en het proces van samen beslissen.


Versoepeling coronabeleid: nieuwe adviezen in richtlijn GGZ en corona

28-06-2021 Op zaterdag 26 juni zijn nieuwe versoepelingen ingegaan. Wat betekent dat voor de adviezen in de richtlijn GGZ en corona met betrekking tot het houden van afstand en het dragen van een mondkapje?


Wie versterkt de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV)?

24-06-2021 De CBGV is een onafhankelijke commissie die de minister voor Medische Zorg adviseert over het erkennen van buitenlandse diploma's in het kader van de Wet BIG. Wil jij je als NIP-lid inzetten binnen deze commissie? 


Zesde voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd

22-06-2021 De stuurgroep Zorg voor de Jeugd constateert - ondanks de coronacrisis - voorzichtig positieve ontwikkelingen richting de doelen van de Jeugdwet en van het programma. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage die staatssecretaris Blokhuis (VWS) op 17 juni jl. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.


Uitspraak van de maand juni 2021 II - Selectieve vernietiging dossier mogelijk

17-06-2021 Met deze uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) in een zaak tegen een psychiater wordt selectieve vernietiging van (dus alleen bepaalde) gegevens in het cliëntendossier mogelijk.


Beantwoord de Vraag van de Week en verdien accreditatiepunten

10-06-2021 Goede zorgverlening vereist een constante bereidheid jezelf te bevragen en te verbeteren en blijvend bereid zijn om te leren. Als expert in je vak onderscheid je je door je wetenschappelijke bagage. Maar hoe houd je deze up to date?


Akwa GGZ: 11 zorgstandaarden geactualiseerd

09-06-2021 Akwa GGZ ontwikkelt kwaliteitsstandaarden en geeft ondersteuning bij de implementatie daarvan. 


Schoolpsychologen in de schijnwerpers binnen Steunpakket Welzijn Jeugd

09-06-2021 Het ministerie van VWS ondersteunt met het Steunpakket Welzijn Jeugd landelijke initiatieven die aansluiten bij de behoefte van jongeren op het gebied van hun sociaal en mentaal welzijn in coronatijd. Eén daarvan wordt uitgevoerd door het NIP. 


Brede reactie op de reparatiewet Wzd heeft succes

09-06-2021 Opeens kwam het in een stroomversnelling: de behandeling van de reparatiewet van de Wet zorg en dwang in de Tweede Kamer.


Risico's wetsvoorstel inkoop Jeugdwet en Wmo

09-06-2021 De aangesloten organisaties van P3NL, waaronder het NIP, hebben gereageerd op een wetsvoorstel over de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. 


Leidraad voor werkgevers in de zorg om mentale klachten bij medewerkers te voorkomen

08-06-2021 Samen met andere stakeholders nam het NIP deel aan een aantal overleggen over Depressiepreventie, in het kader van de Depressiedeal. Eén van die overleggen is de regiegroep die zich bezighoudt met depressiepreventie bij werkenden.


1,3 miljard naar gemeenten – beroepsverenigingen betrokken bij hervormingsagenda jeugd

04-06-2021 Het kabinet stelt voor 2022 € 1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor dat jaar.


Actieagenda voor steun bij eetstoornisproblematiek

02-06-2021 Samen met patiëntenverenigingen en andere partijen komt het ministerie van VWS met een actieagenda. Een factsheet en handreiking voor professionals zijn in de maak.


Erelidmaatschap NIP voor Joke Spikman

01-06-2021 Algemeen Bestuurslid Andrea van der Meer, verraste prof. dr. Joke Spikman tijdens het online symposium over de nieuwe richtlijn Parkinson met de titel 'Erelid NIP'.


Wereld Niet Roken Dag 2021: Toolkit voor psychologen

31-05-2021 Vandaag is Wereld Niet Roken Dag. Aanleiding voor de sectie Verslavingspsychologie NIP om een toolkit over dit thema samen te stellen voor collega's.


Definitieve tarieven zorgprestatiemodel bekend

31-05-2021 De NZa heeft definitieve tarieven voor de ggz en fz voor 2022 gepubliceerd. In deze tarieven is de definitieve index 2022 verwerkt.