Nieuws

Nieuws

GGZ-aanbieders kunnen vanaf nu een continuïteitsbijdrage aanvragen

23-06-2020 Vanaf 23 juni kunnen ggz-aanbieders die zorg zonder verblijf leveren en een jaaromzet hebben onder de 10 miljoen euro een continuïteitsbijdrage aanvragen.


Evaluatie PrivacyApp Jeugd: goed gebruikt en voorziet in behoefte

23-06-2020 De PrivacyApp Jeugd trekt maandelijks ruim 1000 gebruikers, merendeels professionals uit de Jeugdhulp en Jeugdbescherming. De gebruikers evalueren de app positief. Ze vinden meestal een bruikbaar antwoord op hun privacy-vragen of de app helpt hen daarbij goed op weg.


Top vier klachten tuchtrecht 2019

23-06-2020 Het NIP zet op een rij over specifiek welk beroepsmatig handelen van psychologen in 2019 de meeste klachten werden ingediend bij het College van Toezicht.


Internationale samenwerking tegen huiselijk geweld in coronatijd

19-06-2020 Psychologieverenigingen over de hele wereld vragen vandaag aandacht voor huiselijk geweld. Natuurlijk werkt het NIP ook mee aan dit initiatief.


Aantal mensen in de langdurige zorg gedaald tijdens corona-uitbraak

18-06-2020 Het aantal mensen dat recht heeft op langdurige zorg is tijdens de corona-uitbraak gedaald. Dat blijkt uit een rapportage (pdf) over de effecten van de corona-uitbraak voor de langdurige zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).


Nieuw format model kwaliteitsstatuut

18-06-2020 Vanaf vandaag (18 juni) geldt een nieuw format voor het indienen van het kwaliteitsstatuut ggz voor instellingen en vrijgevestigden (nieuwe aanbieders). Beschik je al over een goedgekeurd format? Dan hoef je nu (nog) niets te doen.


Omarm de kanarie in de kolenmijn!

17-06-2020 De sectie Arbeid & Organisatie vraagt aandacht voor het (nog steeds grote) probleem burn-out en heeft speciaal hiervoor een Manifest en een Whitepaper ontwikkeld.


Ggz-wachttijden nauwelijks veranderd na corona-uitbraak

17-06-2020 In de cijfers van de maand mei is te zien dat de corona-uitbraak weinig verandering heeft gebracht in de wachttijden van de ggz. Het aantal verwijzingen naar zowel de ggz als de ziekenhuiszorg neemt verder toe en is weer bijna op het oude niveau.


Herzien: Richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

16-06-2020 De herziene Richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe problemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming geeft geen regels maar mogelijkheden voor hulpverleners om beter aan te sluiten bij de individuele situatie van deze gezinnen.


GGZ Nederland wordt ‘de Nederlandse ggz’

16-06-2020 Werkgeversorganisatie GGZ Nederland gaat verder onder een nieuwe naam. Deze nieuwe naam is onderdeel van een transformatie van de organisatie tot een toekomstbestendige netwerkvereniging.


Oproep: Zet je kennis en vaardigheden in om te werken aan een meer inclusieve samenleving

11-06-2020 De dood van George Floyd op 25 mei 2020, in Minneapolis, USA, heeft een schokgolf teweeggebracht. Wereldwijd wordt er gedemonstreerd tegen geweld en tegen racisme, ook in Europa, ook in Nederland.


Voorlopig laatste versie richtlijn GGZ en corona

10-06-2020 Op 9 juni is de zesde versie van de richtlijn GGZ en corona gepubliceerd. Het testbeleid buiten het ziekenhuis is aangepast, er is een checklist toegevoegd voor face-to-face afspraken, en de richtlijn is voorzien van een handreiking Triage, Advance Care Planning en symptomatische behandeling.


Nu ook corona-protocol voor de jeugdzorg

09-06-2020 De partijen rondom de CAO-Jeugdzorg (FNV, CNV, FBZ en Jeugdzorg Nederland) hebben een corona-overeenkomst opgesteld over gezond en veilig werken.


Minister volgt advies sector op: meer maatwerk bezoek verpleeghuizen

08-06-2020 Er komt meer ruimte voor maatwerk voor bezoek aan bewoners van verpleeghuizen. Minister De Jonge liet weten dat het ontvangen van meer dan één vaste bezoeker per bewoner mogelijk is vanaf 15 juni.


Handreiking 'Veilig werken' voor zorgprofessionals

05-06-2020 De Handreiking Veilig werken is nu gepubliceerd met instemming van het ministerie van VWS en het RIVM. Het is belangrijk dat alle werknemers in de zorg 'beschermd' aan het werk kunnen. 


NZa Informatiekaart voor zorgverleners rond opstarten reguliere zorg

04-06-2020 Nu de corona-maatregelen worden verlicht of opgeheven, komt ook de reguliere zorgverlening weer op gang. Om zorgaanbieders hierbij te ondersteunen in de communicatie naar burgers, patiënten en cliënten, heeft de NZa een informatiekaart gemaakt.


Aantal ggz-verwijzingen weer omhoog na daling in verband met corona

03-06-2020 Voor het eerst sinds de corona-uitbraak is het aantal verwijzingen van huisartsen naar ziekenhuizen en de ggz weer toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de NZa.


Nieuwe richtlijn Seksuele Ontwikkeling verschenen

02-06-2020 Kinderen en jongeren die met jeugdhulp of jeugdbescherming te maken krijgen, hebben soms al veel meegemaakt en kunnen daardoor (extra) kwetsbaar zijn voor seksuele risico’s en problematisch seksueel gedrag.


Klinisch Neuropsycholoog als functie in FWG

02-06-2020 Het NIP heeft zich de afgelopen periode hard gemaakt voor het toevoegen van de functienaam Klinisch Neuropsycholoog in de FWG, en met resultaat!


Leidraad nazorg patiënten COVID-19 verschenen

29-05-2020 De Federatie Medisch Specialisten heeft samen met andere partijen een leidraad opgesteld voor de nazorg aan patiënten met COVID-19. Ook vanuit het NIP is hieraan bijgedragen.