Nieuws

NIP-visitatie ook door zorgverzekeraars gewaardeerd

03-04-2019 Zoals wettelijk vastgelegd, hebben de zorgverzekeraars op 1 april jl. hun basisplannen voor de inkoop van zorg voor 2020 gepubliceerd. Zo ook voor de ggz.


‘Hey! Het is oké’ campagne maakt angst- en paniekstoornissen bespreekbaar

02-04-2019 Het NIP ondersteunt de VWS-campagne 'Hey! Het is oké' om angst- en paniekstoornissen bespreekbaar te maken. Dit doet de campagne door verhalen van mensen met een angststoornis te delen.


Wie weet het beter? De docent of de Centrale Eindtoets?

02-04-2019 Op 16, 17 en 18 april staat voor de meeste leerlingen uit groep 8 van de basisschool de CITO-toets weer op het programma. Maar wat als de score op de CITO-toets sterk afwijkt van het advies dat hun docent gegeven heeft?


Uitspraak van de maand - april 2019

02-04-2019 In deze zaak stelde de psycholoog een brief op aan de huisarts over de minderjarige zoon zonder daarvoor (gerichte) toestemming te vragen aan vader.


NIP bepleit: GGZ zorginkoopproces moet eenduidiger voor vrijgevestigden

28-03-2019 Het NIP heeft gereageerd op de NZa-consultatie Transparantie Zorginkoopproces Zvw. In de huidige regeling zijn de hoofdlijnen van het inkoopbeleid van de zorgverzekeraar bekend. 


Burn-out Assessment Tool gelanceerd en te gebruiken

28-03-2019 De Burnout Assessment Tool (BAT) is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst waarmee het risico op burn-out kan worden bepaald.


Handreiking omgaan met ECD in de zorg

27-03-2019 Psychologen in de zorg werken steeds meer met een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). In de praktijk bieden veel ECD-systemen een te ruime toegang tot dossiers. Het NIP ondersteunt psychologen in de zorg nu met een handreiking.


Nip ondersteunt: Plan voor beter passende zorg voor kwetsbare jongeren

26-03-2019 De best passende zorg voor de kwetsbare jongeren. Dat is het doel van het gezamenlijk actieplan dat de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van VWS vandaag bekend maken.


Verplichting voeren BIG-nummer

25-03-2019 Recent is onrust ontstaan over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer. VWS, de beroepsgroepen, werkgevers, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie zijn hierover met elkaar in overleg getreden.


NIP presenteert model zorgprogramma op werkconferentie VWS

25-03-2019 Het NIP verzorgde op 20 maart jl. op de VWS werkconferentie 'Zorg voor kwetsbare mensen goed geregeld in de Zorgverzekeringswet' een drukbezochte workshop. 


Het NIP feliciteert de opleiding Schoolpsycholoog met 10-jarig bestaan!

21-03-2019 In 2007 nam het NIP (toen nog sector Jeugd) het initiatief om een postmasteropleiding te ontwikkelen voor het onderwijsveld. Samen met de RINO Amsterdam werd gewerkt aan de bouwstenen en eindtermen van de opleiding.


[Ont]Regel de Langdurige Zorg: doe jij ook mee met je team?

21-03-2019 Het NIP staat vierkant achter het programma [Ont]Regel de Zorg in de gehandicaptensector. Binnen dit programma kun je met je eigen team aan de slag in 'schrap- en snapsessies'


Onderzoekers vragen hulp bij benaderen ouders van overleden jongeren

20-03-2019 Onderzoekers van 113 Zelfmoordpreventie willen graag in contact komen met de ouders van jongeren die een eind aan hun leven hebben gemaakt. Zij roepen daarvoor de hulp in van professionals. 


Richtlijn Ernstige Gedragsproblemen geactualiseerd

18-03-2019 De richtlijn ernstige gedragsproblemen helpt professionals om te bepalen welke problemen men het beste in de buurt en met de school en in samenwerking met kind of jongere en ouders kan aanpakken en wanneer er meer specialistische kennis nodig is.


Uitnodiging focusgroepen Geweld hoort nergens thuis

11-03-2019 Als onderdeel van het landelijke actieprogramma wordt een onderzoeks- en kennisprogramma opgezet ter ondersteuning van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wie denkt mee?


Is uw pensioen goed geregeld? Vult u de poll van NIP/FBZ in?

08-03-2019 Het is goed je te realiseren dat pensioen naast loon de belangrijkste arbeidsvoorwaarde is voor u als medewerker. Afhankelijk van de sector waarin u werkt is dat geregeld via een pensioenfonds of de werkgever.


Tarieven GGZ Zvw 2020 op 1 augustus bekend

05-03-2019 De NZa berekent op basis van het NZa-kostprijsonderzoek de nieuwe ggz-tarieven voor 2020. Deze tarieven (en de bijbehorende regelgeving) worden op 1 augustus 2019 bekendgemaakt. 


Uitspraak van de maand - maart 2019

05-03-2019 Betekent sluiting van de behandeling/DBC automatisch sluiting van het dossier? In deze korte uitspraak van de maand gaat het om deze vraag.


Wil jij meewerken aan de transformatie van de jeugdhulp als regio-ambassadeur?

04-03-2019 Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) zoekt regio-ambassadeurs Zorg voor de Jeugd (8 uur) met een achtergrond als professional (in loondienst of als vrijgevestigde).


Monique Rook

Monique Rook nieuwe directeur NIP

28-02-2019 Het Algemeen Bestuur van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) benoemt Monique Rook per 18 maart 2019 tot haar nieuwe directeur.