Nieuws

Nieuws

Reactie samenwerkende beroepsverenigingen ZvdJ op AEF-rapport ‘Stelsel in groei’

09-03-2021 Gemeenten komen jaarlijks 1,3 tot 1,5 miljard euro tekort om de jeugdwet goed uit te voeren, dat was de conclusie van het AEF rapport 'Stelsel in groei' (pdf). We zijn blij dat de tekorten in kaart zijn gebracht.


Weer ruimte voor eigen leven in verpleeghuizen

09-03-2021 De verpleeghuiszorg mag zich gelukkig prijzen als eerste sector van de samenleving waar een hoge vaccinatiegraad bereikt is. Dit geeft echter wel direct een nieuwe uitdaging: hoe kunnen we regels en angsten op een verantwoorde manier loslaten?


Online Mastermind-bijeenkomsten Wet zorg en dwang

09-03-2021 Ben je als NIP- of NVO-lid werkzaam als Wzd-functionaris, zorgverantwoordelijke of externe deskundige (Wet zorg en dwang)? Meld je aan voor de gratis online mastermind-bijeenkomsten in maart en april.


Save the date: Nieuwe webinars zorgprestatiemodel

08-03-2021 Zoals eerder aangekondigd organiseert het NIP dit voorjaar webinars om professionals voor te lichten over het nieuwe zorgprestatiemodel. Deze vinden plaats op 20 april, 17 mei en 25 mei 2021.


Deze leden behartigen vanaf vandaag jouw belangen!

01-03-2021 Van 18 januari tot 6 februari konden alle NIP leden een stem uit brengen voor de Ledenraad. Ruim 750 leden lieten hun stem horen.


Investeren in professionals loont: uitvraag scholingsverzoeken cao ggz

01-03-2021 In 2020 hebben het NIP en de NVGzP in het kader van het communicatieplan 'Haal meer uit je cao', naast een informatieve notitie scholingsverzoeken, een uitvraag gehouden onder leden.


Een nieuw landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ, hoe nu verder?

23-02-2021 Op 15 december 2020 heeft het Zorginstituut (ZIN) een nieuwe Landelijk Kwaliteitsstatuut (LKS) ingeschreven in het register van ZIN. 


Heropen nú de middelbare scholen

19-02-2021 Vanuit het NIP maken we ons grote zorgen over kinderen en jongeren in Nederland, die door de maatregelen enorme ontwikkelingsrisico’s lopen. Daarom roepen wij, samen met 55 organisaties, het kabinet op: Heropen nú de middelbare scholen.


Uitspraak van de maand - Rapportage die niet in orde lijkt te zijn?

18-02-2021 Bij het College van Toezicht wordt vaker geklaagd over door psychologen opgestelde rapportage.


Schoolpsychologen leveren input voor Nationaal Programma Onderwijs

18-02-2021 Op 17 februari hebben de onderwijsministers een Nationaal Programma Onderwijs aangekondigd. In het Programma wordt verwezen naar input vanuit de Corona expertgroep schoolpsychologen van het NIP.


Wet zorg en dwang - update en ledenpeiling leergang Wzd

17-02-2021 Er is al veel gedaan en bereikt, maar de implementatie van de Wzd is nog niet is waar deze zou moeten zijn. We hebben de laatste ontwikkelingen samengevat.


Kwaliteitsverbetering in de GGZ

17-02-2021 Kwaliteitsverbetering via leren in netwerken is een van de centrale thema's in de GGZ. Akwa GGZ deed onderzoek naar leren en verbeteren in de GGZ.


Effectief leiderschap tijdens en na COVID-19

17-02-2021 Als er iets is dat organisaties uit balans heeft gebracht, dan is het wel de coronacrisis.


Adviesrapport Expertteam Ouderverstoting/Complexe omgangsproblematiek

17-02-2021 Het expertteam is ingesteld om de positie van ouders en kinderen in situaties van ouderverstoting te verbeteren. 


Reactie op screeningsinstrument Raven’s 2 voor logopedisten

16-02-2021 Uitgever Pearson heeft bij het uitbrengen van de Raven’s 2 screeningstest een publicatie uitgegeven over het screenen op algemeen intelligentieniveau door logopedisten.


Marleen Rijkeboer nieuwe voorzitter VGCt

12-02-2021 Het NIP feliciteert Marleen Rijkeboer met haar nieuwe functie als voorzitter van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt).


Mentale ondersteuningsplan jongeren op advies Jongeren Denktank Coronacrisis

11-02-2021 De Jongeren Denktank Coronacrisis heeft een advies uitgebracht over de gevolgen van de coronacrisis voor jongeren. Op 4 februari is dit besproken in de Tweede Kamer en is door Minister De Jonge aangegeven dat er een ondersteuningsplan komt voor meer mentale steun. 


COTAN zoekt verbinding tussen (test)praktijk en wetenschap

04-02-2021 De COTAN heeft de afgelopen jaren in haar zoektocht naar de verbinding tussen (test)praktijk en wetenschap diverse stappen ondernomen. Dit artikel beschrijft de stappen die zijn genomen en die nog genomen zullen worden.


NIP: Focus op mentale veerkracht voor cliënten, professionals en samenleving belangrijker dan ooit

04-02-2021 Als psychologen zetten wij ons in voor het welzijn van mensen, en vanuit ons vakgebied dragen wij graag bij aan een veerkrachtige samenleving. Eerder hebben wij daarom input geleverd ten behoeve van de contourennota van VWS. 


Update programma APV: verkenning mogelijkheden in volle gang

03-02-2021 Naar aanleiding van het nieuwsbericht van 8 december 2020 over het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV)* informeren we jullie graag over de voortgang van de EVC werkgroep.