Nieuws

Nieuws

Psychologische expertise gebundeld voor de Onderwijsraad

13-08-2020 Het NIP leverde input aan de Onderwijsraad voor het advies over Onderwijstijd, onder andere door toe te lichten welke rol psychologen vanuit verschillende expertises kunnen vervullen. 


Uitspraak van de maand - Collega aanspreken op gedrag in een multidisciplinair team

12-08-2020 Als je een collega aanspreekt op zijn of haar gedrag in een multidisciplinair team, kan dit beroepsmatig handelen dan tuchtrechtelijk worden getoetst?


NZa publiceert special over communicatie met patiënten in coronatijd

07-08-2020 Goede communicatie tussen zorgaanbieders en patiënten is heel belangrijk, zeker in coronatijd. Zorgaanbieders, waaronder de leden van het NIP, hebben inmiddels allerlei vormen van communicatie ontwikkeld om de reguliere zorg weer op te starten.


Tussenstand rapport Beroepenstructuur psychologische zorg

21-07-2020

Recent is een nieuwe versie van het conceptrapport Beroepenstructuur psychologische zorg verschenen.


Verruiming declaratie digitale zorg verlengd tot eind 2020

17-07-2020 De Nederlandse Zorgautoriteit verlengt de tijdelijke verruimingen voor digitale zorg die per 1 maart van dit jaar zijn ingegaan tot en met 31 december 2020. Ook is er een nieuwe Wegwijzer bekostiging digitale zorg gepubliceerd.


Beroepsmatig handelen verbeteren: zorgvuldig omgaan met klachten

15-07-2020 Psychologen zorgen voor een goede kwaliteit van hun beroepsmatig handelen. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met onvrede en klachten van cliënten of andere betrokkenen. 


Handreiking Wet zorg en dwang voor psychologen en orthopedagogen

15-07-2020 Met deze handreiking ligt er een op onze beroepsgroep toegespitste handreiking. De handreiking is opgesteld door het NIP, de NVO, de NVGzP en de BPSW in opdracht van het ministerie van VWS. 


Vernieuwde cliëntvriendelijke Consumer Quality index voor de ggz

09-07-2020 Akwa GGZ heeft (samen met patiëntenvereniging MIND, de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland) de Consumer Quality index voor de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg herzien.


SCP: Corona zet psychische gezondheid onder druk

08-07-2020 Het Sociaal Cultureel Planbureau benoemt in de in de publicatie 'Verwachte gevolgen van corona voor de psychische gezondheid' een aantal belangrijke thema's voor de periode na de intelligente lockdown (Covid-19). 


Nieuws uit de stuurgroep psychologische beroepenstructuur

07-07-2020 In het najaar 2019 is het project 'Verduidelijking psychologische en pedagogische beroepenstructuur'gestart. De stuurgroep, bestaande uit de voorzitters van de NVP, de NVGzP, het NIP, de NVO, de LVVP en P3NL, heeft onder leiding van Alexander Rinnooy Kan, in april 2020 is een eerste conceptadvies uitgebracht.


Richtlijn Kindermishandeling geactualiseerd

07-07-2020 Sinds de eerste publicatie van de richtlijn Kindermishandeling (2016) zijn er de nodige veranderingen doorgevoerd in de aanpak van kindermishandeling. Ook ervaringen in het gebruik van de richtlijn leidden tot verbeterwensen.


Handreiking voor herstelzorg COVID-19

03-07-2020 De Long Alliantie Nederland (LAN) heeft een handreiking opgesteld voor de zorg aan patiënten die klachten en beperkingen hebben overgehouden aan een corona-infectie.


Sectie Startende Psychologen gaat samenwerking aan met VCP Young Professionals

03-07-2020 De sectie Startende Psychologen van het NIP sluit zich aan bij VCP Young Professionals. VCP Young Professionals (YP) is de jongerenorganisatie van de VCP, de Vakcentrale voor Professionals.


Aantal suïcides in 2019 gelijk gebleven, maar vijf per dag is te veel

01-07-2020 Op 1 juli zijn de cijfers over zelfdoding in 2019 bekend gemaakt door het CBS. Met 1.811 is het aantal bijna gelijk gebleven. Maar dagelijks overlijden nog steeds vijf mensen door zelfmoord, een veel te hoog aantal. 


Sluiting register NIP-erkende BAPD supervisoren

01-07-2020 Sinds 2016 is het proces om de BAPD te behalen ná de studie psychologie gedelegeerd aan de Open Universiteit. 


Einde bezoekregeling verpleeghuizen: weer ruimte voor balans tussen veiligheid en kwaliteit van leven

26-06-2020 "Nu het aantal besmettingen fors lager ligt, is er geen reden meer om bezoek te beperken of bewoners binnen te houden", zei minister De Jonge woensdagavond 24 juni tijdens de persconferentie. 


Nieuwe beroepenstructuur psychologen werkzaam in het zorgveld: in gesprek binnen het NIP

25-06-2020 Tussen 9 en 17 juni is er met alle sectiebesturen en verschillende actieve leden, gesproken over het concept-advies voor een toekomstige beroepenstructuur voor de psychologische zorg. 


Actie #ikbendaar van ambassadeurs Jeugd

25-06-2020 Al jaren ligt de jeugdhulp onder vuur; voor de ambassadeurs Jeugd dus de hoogste tijd om een actie te starten! Met #ikbendaar laten ze zien dat ze trots zijn op hun mooie vak.


Landelijk onderzoek naar impact coronacrisis onder professionals in de psychische zorg

24-06-2020 De coronacrisis heeft direct impact op professionals en betrokkenen in de psychische zorg, hulp en ondersteuning in Nederland. Wat betekent dit voor de mentale veerkracht van deze professionals op langere termijn?


Per 1 juli: cliënten hebben recht op elektronische inzage in hun dossier

24-06-2020 Psychologen in de zorg zijn per 1 juli 2020 wettelijk verplicht om inzage en afschrift van een dossier ook elektronisch mogelijk te maken voor cliënten.