Nieuws

Nieuws

Filteren op tags

Huidige filters toepassen

Teleurstellend dat demissionaire kabinet de al ingezette lijn niet doorzet

22-09-2021 Nederland staat voor grote uitdagingen. Op het gebied van klimaatverandering, inclusie en natuurlijk de stijgende zorgvraag. Deze belangrijke vraagstukken zijn meer dan ooit actueel en het NIP zit op al deze thema's met stakeholders aan tafel. Het overleg hierover vordert.NZa publiceert tarievenzoeker zorgprestatiemodel GGZ/FZ

16-09-2021 De NZa heeft een speciale tarievenzoeker gepubliceerd waarin alle tarieven staan die vanaf 1 januari 2022 in de ggz en fz gelden. Zo kun je snel en gemakkelijk het juiste tarief bij een prestatie vinden. Handig dus als je als professional snel het juiste tarief wilt opzoeken.


10 september: Wereld Suïcide Preventie dag

09-09-2021 Op 10 september 2021, is het Wereld Suïcide Preventie dag. Wereldwijd wordt er aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding en voor geestelijke gezondheidsproblemen. Het NIP draagt hier graag aan bij: onder andere als mede-organisator van het congres en door het lanceren van een handreiking voor psychologen.


Stand van zaken: Landelijk kwaliteitsstatuut (LKS) GGZ

08-09-2021 Ben je werkzaam in de ggz (in een instelling of eigen praktijk), dan is het aan jullie (en de instelling) om aan de slag te gaan met de implementatie van het Landelijk kwaliteitsstatuut (LKS) GGZ. Alle partijen moeten dit kwaliteitsstatuut vóór 1 januari 2022 implementeren.


Start opleiding Schoolpsycholoog in januari 2022

08-09-2021 In januari 2022 start de opleiding Schoolpsycholoog weer. De opleiding Schoolpsycholoog is een tweejarige post- academische opleiding die leidt tot een registratie in het register Kind & Jeugd-psycholoog NIP.


Amsterdamse Andreaspenning voor oud-voorzitter NIP Jeroen Muller

07-09-2021 Jeroen Muller is door de gemeente Amsterdam onderscheiden met de Andreaspenning. Muller ontving deze blijk van waardering uit handen van locoburgemeester Simone Kukenheim, als dank voor zijn inzet als bestuursvoorzitter van ggz-instelling Arkin. Het NIP feliciteert onze oud-voorzitter en erelid van harte met deze welverdiende onderscheiding!


NIP maakt zich hard voor gevolgen cliënt en professional in nieuw Zorgprestatiemodel

03-09-2021 Het NIP heeft samen met MIND, LVVP, NVvP en V&VN een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de effecten van de invoering van het nieuwe Zorgprestatiemodel in de ggz.


Uitspraak van de maand september 2021 - Een advies van een jurist

02-09-2021 Volg als psycholoog niet klakkeloos een advies van een jurist op; blijf altijd zelf kritisch nadenken over je beroepsmatig handelen. Dat wordt duidelijk uit deze uitspraak van een regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg.


Nieuw: Juridisch advies voor alle NIP-leden! Gratis telefonisch advies van juristen van de VvAA

01-09-2021 Vanaf vandaag kun je met vragen op gebied van arbeidsrecht, vastgoedrecht en gezondheidsrecht bij ons terecht voor juridisch advies. Want vandaag start onze pilot waarmee NIP-leden, in loondienst of vrijgevestigd, gebruik kunnen maken van de juridische adviesdesk van de VVAA.


In gesprek met leden in voorbereiding op advies van het programma APV

01-09-2021 Het einde van het eerste deel van het programma APV komt in zicht: op 21 september wordt het advies in consultatie gebracht. De klankbordgroep 'Opleidingen en APV' heeft op 26 augustus jl. inbreng op de voorlopige richting van het advies meegegeven.


Zorginstituut Nederland publiceert advies over beroep K&J psycholoog in de BIG

27-08-2021 In 2015 diende het NIP bij het ministerie VWS een aanvraag in om het beroep Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) als zelfstandig beroep onder te brengen in de wet BIG.


Kwaliteitskader Forensische Zorg klaar voor implementatie!

25-08-2021 Het afgelopen jaar is met- en door het forensische werkveld het Kwaliteitskader Forensische Zorg opgesteld en door de betrokken partijen (branche- en beroepsorganisaties, ForZo/JJI en Mind) op inhoud goedgekeurd in maart 2021.


Tekort aan GZ-opleidingsplaatsen loopt verder op, situatie in verpleeghuizen is nijpend

03-08-2021 Met name in de verpleeghuiszorg is er een toenemend tekort aan opleidingsplaatsen, zo blijkt uit NIVEL-onderzoek. De nieuwste cijfers bevestigen het beeld waar het NIP zich al jaren zorgen over maakt.  


Uitspraak van de maand juli 2021 II - Thuistesten bij assessments

29-07-2021 Hoe ga je als A&O-psycholoog om met een door de opdrachtgever verplicht gestelde controletest waaraan niet alle kandidaten worden onderworpen?


NIP update stand van zaken EVC-werkgroep

26-07-2021 De EVC-werkgroep werkt deze zomer verder aan het overzicht van mogelijke kandidaten voor een EVC-traject en de verkenning van de haalbaarheid in de praktijk. Naar verwachting wordt de procedure in oktober opgenomen in het definitieve advies. 


Zorgprestatiemodel: Overgangsperiode aanvragen LOGO-verklaring masterpsycholoog verlengd

21-07-2021 De overgangsperiode is mede dankzij de inzet van het NIP verlengd tot 1 juli 2022.


Impactanalyse Beroepenstructuur psychologische zorg: 'Een stap in de goede richting'

15-07-2021 Het NIP, de NVGzP en de NVP hebben demissionair minister Van Ark het rapport 'Een stap in de goede richting' aangeboden op 12 juli 2021. Het rapport is onderdeel van de impactanalyse van de vernieuwde beroepenstructuur in de psychologische zorg.


Psychologische kijk op leidinggeven aan hybride werkers

14-07-2021 Veel organisaties denken na over hoe zij in de toekomst het thuis en op kantoor werken gaan inrichten. Het SCP en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat publiceerden deze week hun onderzoeken over thuiswerken.


Taaltolken per 2022 weer vergoed in de GGZ mede dankzij het NIP

08-07-2021 Het NIP is heel blij dat taaltolken weer vergoed worden in de GGZ. Het feit dat dit jarenlang niet het geval is geweest heeft de beroepsuitoefening van de psycholoog gehinderd.