Nieuws

Nieuws

Jonge psychologen popelen om aan de slag te gaan

06-10-2017 Psychologie is een van de meest populaire studies in Nederland. De psychologen die ieder jaar afstuderen hebben vaak grote moeite om een baan te vinden. Werkgevers klagen juist over het grote tekort aan gz-psychologen. Wat gaat daar mis? Het NIP vroeg het aan startende psychologen.


Blik op Passend Onderwijs in 13 Europese landen

04-10-2017 Een musthave voor schoolpsychologen die zich willen laten inspireren door ervaringen van Europese collega's: het boek Inclusive Educational Practice in Europe. Dertien psychologen geven een kijkje in de discussies, spanningen en successen die hun eigen land heeft doorgemaakt in het streven zo veel mogelijk kinderen regulier onderwijs te laten volgen.


Kinderen kunnen ernstige schade oplopen bij uitzetting na langdurig verblijf

16-08-2017 Maandagochtend is de moeder van Howick (12 jaar) en Lili (11 jaar) zonder haar kinderen uitgezet naar Armenië. De kinderen zijn ondergedoken. Ze zijn negen jaar in Nederland. Uitzetting hangt ook hen boven het hoofd. NIP en NVO zijn zeer bezorgd over deze schendingen van kinderrechten.


Aanvraag K&J in BIG – stand van zaken

30-06-2017 Het NIP pleit al langere tijd voor opname van de Kinder- en Jeugdpsycholoog in de wet BIG. De NVO diende eenzelfde aanvraag in voor de Orthopedagoog-Generalist. De achtergronden van de NIP-aanvraag zijn verzameld in het themadossier op de NIP-website. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van actuele zaken en recente activiteiten. Hierbij een update.


Ben je SPS-lid en studeer je binnenkort af?

09-06-2017 Jouw bul levert je voordeel op. Verzilver je bul en krijg nu korting op je NIP-lidmaatschap. Dus meld je snel aan als lid bij het grootste psychologennetwerk en kennisuitwisselingsplatform in Nederland.


Vrijgevestigde ggz-zorgaanbieder? Geef uw mening!

21-04-2017 Met een enquête onderzoekt het NIP jaarlijks de ervaringen van zorgaanbieders die werken in de curatieve ggz. Werkt u als vrijgevestigde aanbieder in de jeugd- en/of volwassenen-ggz? Geef dan uw mening over het zorgstelsel, het jeugdhulpstelsel en het inkoopproces van verzekeraars en/of gemeenten. 


Samen maken we de ggz beter

13-04-2017 De cliënt meer betrekken bij het doel en verloop van de behandeling. In de praktijk werkzame richtlijnen die door professionals zelf zijn opgesteld. Een makkelijkere en eerlijkere vergoeding met minder administratieve lasten.


Commissie herstructurering gaat in gesprek met secties

31-03-2017 Op 29 maart vond een extra ledenraadvergadering plaats over de voortgang van de herstructurering van het NIP. Als voorbereiding had de commissie een filmpje opgenomen om de plannen op hoofdlijnen toe te lichten.


Kwaliteitsstatuut GGZ niet verplicht in het jeugddomein

22-03-2017 Veel leden vragen zich af hoe het zit met de verplichting tot het hebben van een Kwaliteitsstatuut voor aanbieders van ggz in het jeugddomein. Belangrijk is te weten dat het Kwaliteitsstatuut GGZ verankerd is in de Zorgverzekeringswet. Het gaat daarbij om generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz bij volwassenen. De Jeugdhulp (inclusief Jeugd-ggz) die valt onder Jeugdwet valt buiten de reikwijdte van de verplichting.


NIP werkt mee aan het terugdringen van depressie

17-02-2017 Woensdag 15 februari tekende onze voorzitter, dr. Elly Plooij- van Gorsel, met 18 andere partijen en de Minister van VWS, namens het NIP de Pledge Depressiedeal tijdens het jaarcongres van Alles is gezondheid.


Blog Linde Gonggrijp – Visitatie

24-01-2017 Visitatie gaat over kwaliteit, het hooghouden van de professionele standaard en dat is belangrijk, dat zal iedere psycholoog met me eens zijn.


Groepspraktijken kunnen als vrijgevestigden kwaliteitsstatuut indienen

04-10-2016

GGZ zorgaanbieders met personeel in loondienst kunnen alsnog een kwaliteitsstatuut voor vrijgevestigden invullen en indienen.


Wat zijn de consequenties voor NIP-leden dat het Kwaliteitsstatuut GGZ is opgenomen in Register ZINL?

23-05-2016

Op 31 maart 2016 is het model kwaliteitsstatuut ggz door Zorginstituut Nederland (ZINL) opgenomen in het Register voor kwaliteitsstandaarden. Wat betekent dat precies en welke consequenties heeft het kwaliteitsstatuut voor NIP-leden?