Nieuws

Nieuws

Zorgorganisaties pleiten voor uitstel Wet zorg en dwang

16-04-2019 Per 1 januari 2020 wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Wet zorg en dwang invoeren. Verschillende branche- en beroepsorganisaties uiten in een gezamenlijke brief hun zorgen over zowel de totale uitvoerbaarheid van de wet als de beoogde inwerkingtredingsdatum.


Wil jij meewerken aan de transformatie van de jeugdhulp als regio-ambassadeur?

04-03-2019 Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) zoekt regio-ambassadeurs Zorg voor de Jeugd (8 uur) met een achtergrond als professional (in loondienst of als vrijgevestigde).


Beroepengebouw psychologische en pedagogische zorg

08-02-2019 NIP, NVGzP, NVO en NVP hebben een inventarisatie laten maken van psychologische en pedagogische zorg op alle domeinen waar die zorg wordt geleverd: een eerste stap om te komen tot een nieuw beroepengebouw. 


Stand van zaken Wijziging van de Wet zorg en dwang en de wet BIG

30-01-2019 Het NIP blijft keihard werken om ook het beroep Kinder- en Jeugdpsycholoog in de wet BIG verankerd te krijgen. De Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan de minister.


Uitvoering afspraken Hoofdlijnenakkoord ggz onder druk

05-12-2018 Het NIP betreurt het dat VNG het Hoofdlijnenakkoord niet ondertekent en maakt zich grote zorgen over de uitvoering van de afspraken van het Hoofdlijnenakkoord. De vernieuwingen in de ggz staan onder druk. 


Laatste nieuws Kinder- en Jeugdpsycholoog in BIG

05-12-2018 Het is niet te verantwoorden dat (jonge) mensen op wachtlijsten staan, terwijl gekwalificeerde Kinder- en Jeugdpsychologen niet kunnen worden ingezet als een cliënt boven de 18 is. Deze week vond opnieuw overleg plaats bij VWS over de aanvraag K&J in BIG.


Sindbad onderscheiding naar drs. Paula (Polli) J.J.M. Hagenaars

03-10-2018 De Centrale commissie Culturele diversiteit & Psychologie van het NIP heeft namens de voormalige sectie Interculturalisatie de Sindbadonderscheiding uitgereikt aan drs. Paula (Polli) J.J.M. Hagenaars. De Sherazade scriptieprijs was dit jaar voor Britt Bakker.


Burn-out: feiten en fictie op een rij

07-09-2018 Er wordt van alles en nog wat beweerd over burn-out. Hoogleraar Wilmar Schaufeli scheidt het kaf van het koren.


Werknemers in actie om een goede Cao UMC voor elkaar te krijgen!

29-06-2018 Het NIP is aangesloten bij de FBZ, die voor onze NIP-leden onderhandelt over verschillende cao’s, waaronder de cao UMC. Uit de reactie van de NFU op het ultimatum van FBZ, CMHF, FNV en CNV bleek geen enkel misverstand. De werkgeversorganisatie is in het geheel niet bereid tegemoet te komen aan de eisen van de 67.000 werknemers.


Handreiking ‘samen goede jeugdhulp bieden’ P3NL

21-06-2018

De leden van de verenigingen die zijn aangesloten bij P3NL, de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, hebben bij de tussenevaluatie van de Jeugdwet een aantal aanbevelingen gedaan. Hoe vertaal je dit in de praktijk?


NIP in actie tegen wachtlijsten!

04-06-2018 De situatie in de ggz is onhoudbaar. Cliënten wachten vaak lang en medewerkers in de ggz staan onder druk. Er moet nú iets gebeuren om de ggz weer werkbaar te maken. Steun onze actie!


Rapport Inspectie SZW wijst op beroepsziekten

18-04-2018 De arbeidsveiligheid schiet te kort. Werknemers werken vaak ongezond en onveilig. Voor hen die het treft zijn de consequenties groot. Bedrijven ondervinden schade en de samenleving als geheel krijgt de torenhoge rekening gepresenteerd.


Internetconsultatie BIG II: laat je stem horen als Kinder- en Jeugdpsycholoog

22-12-2017 Op 21 december is de internetconsultatie over een voorstel tot wijziging van de Wet BIG II online geplaatst. Het NIP zal uitgebreid reageren, maar roept leden op dat ook individueel te doen. Dat kan tot 18 februari 2018.


‘Minder werkstress door betere aansluiting werk bij talenten’

13-11-2017 ‘Mensen weten vaak niet goed wat hun talenten nu precies zijn. Als hun werk daar niet goed op aansluit ondervinden ze stress,’ zegt Katja Mosmans, lid van het NIP en Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP.


Jonge psychologen popelen om aan de slag te gaan

06-10-2017 Psychologie is een van de meest populaire studies in Nederland. De psychologen die ieder jaar afstuderen hebben vaak grote moeite om een baan te vinden. Werkgevers klagen juist over het grote tekort aan gz-psychologen. Wat gaat daar mis? Het NIP vroeg het aan startende psychologen.


Kinderen kunnen ernstige schade oplopen bij uitzetting na langdurig verblijf

16-08-2017 Maandagochtend is de moeder van Howick (12 jaar) en Lili (11 jaar) zonder haar kinderen uitgezet naar Armenië. De kinderen zijn ondergedoken. Ze zijn negen jaar in Nederland. Uitzetting hangt ook hen boven het hoofd. NIP en NVO zijn zeer bezorgd over deze schendingen van kinderrechten.


Aanvraag K&J in BIG – stand van zaken

30-06-2017 Het NIP pleit al langere tijd voor opname van de Kinder- en Jeugdpsycholoog in de wet BIG. De NVO diende eenzelfde aanvraag in voor de Orthopedagoog-Generalist. De achtergronden van de NIP-aanvraag zijn verzameld in het themadossier op de NIP-website. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van actuele zaken en recente activiteiten. Hierbij een update.


Ben je SPS-lid en studeer je binnenkort af?

09-06-2017 Jouw bul levert je voordeel op. Verzilver je bul en krijg nu korting op je NIP-lidmaatschap. Dus meld je snel aan als lid bij het grootste psychologennetwerk en kennisuitwisselingsplatform in Nederland.


Vrijgevestigde ggz-zorgaanbieder? Geef uw mening!

21-04-2017 Met een enquête onderzoekt het NIP jaarlijks de ervaringen van zorgaanbieders die werken in de curatieve ggz. Werkt u als vrijgevestigde aanbieder in de jeugd- en/of volwassenen-ggz? Geef dan uw mening over het zorgstelsel, het jeugdhulpstelsel en het inkoopproces van verzekeraars en/of gemeenten. 


Samen maken we de ggz beter

13-04-2017 De cliënt meer betrekken bij het doel en verloop van de behandeling. In de praktijk werkzame richtlijnen die door professionals zelf zijn opgesteld. Een makkelijkere en eerlijkere vergoeding met minder administratieve lasten.