Nieuws

NIP zet zich in voor vergroten participatie van werknemers met psychische kwetsbaarheid

30-05-2018 Diverse beroepsverenigingen, waaronder het NIP, werken samen in de organisatie MensenMetMogelijkheden en zetten zich in om mensen met psychische kwetsbaarheid duurzaam naar betaald werk te begeleiden.


Anti-pestprogramma’s basisscholen niet altijd effectief

25-05-2018 Wetenschappers verbonden aan verschillende Nederlandse universiteiten en het Trimbos Instituut onderzochten de effecten van het volgen van anti-pestprogramma's op de basisschool.


Uitspraak van de maand mei

07-05-2018 Bij het College van Toezicht wordt wel vaker geklaagd over in combinatie gegeven individuele en relatie therapie. Een explosieve situatie zo blijkt ook uit deze uitspraak van de maand. Heel snel is er sprake van conflicterende belangen.


Uitspraak van de maand april

23-04-2018 Het College van Toezicht publiceert iedere maand een uitspraak van de maand in de nieuwsbrief van het NIP. Die uitspraak wordt doorgaans gekozen omdat hij een voorbeeldfunctie heeft en kan dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen.


Rapport Inspectie SZW wijst op beroepsziekten

18-04-2018 De arbeidsveiligheid schiet te kort. Werknemers werken vaak ongezond en onveilig. Voor hen die het treft zijn de consequenties groot. Bedrijven ondervinden schade en de samenleving als geheel krijgt de torenhoge rekening gepresenteerd.


Veldpartijen ggz bieden update Kwaliteitsstatuut aan

01-04-2018 Het Zorginstituut Nederland heeft op 1 april een update van het model Kwaliteitsstatuut opgenomen in de bibliotheek van kwaliteitsstandaarden. In deze update zijn tekstuele verbeteringen en verduidelijkingen doorgevoerd maar bevat geen wezenlijke inhoudelijke veranderingen omdat het Kwaliteitsstatuut nog maar net ingevoerd.


Uitspraak van de maand maart

13-03-2018 Het College van Toezicht publiceert iedere maand een uitspraak van de maand in de nieuwsbrief van het NIP. Die uitspraak wordt doorgaans gekozen omdat hij een voorbeeldfunctie heeft en kan dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen.


Tekort aan GZ-psychologen. U kunt nu iets doen!

13-02-2018 Het is belangrijk dat er voor goede zorg voldoende GZ-psychologen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Het NIP ontvangt veel signalen dat er momenteel een tekort is aan GZ-psychologen. Het is van groot belang dat deze tekorten met cijfers onderbouwd kunnen worden. Daarom roept NIP (herhaald) haar leden op om deel te nemen aan het vacature-onderzoek dat Prismant in opdracht van het Capaciteitsorgaan uitvoert. 


Uitspraak van de maand februari

01-02-2018 Het College van Toezicht publiceert iedere maand een uitspraak van de maand in de nieuwsbrief van het NIP. Die uitspraak wordt doorgaans gekozen omdat hij een voorbeeldfunctie heeft en kan dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen.


Uitspraak van de maand januari

16-01-2018 Het College van Toezicht publiceert iedere maand een uitspraak van de maand in de nieuwsbrief van het NIP. Die uitspraak wordt doorgaans gekozen omdat hij een voorbeeldfunctie heeft en kan dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen.


Internetconsultatie BIG II: laat je stem horen als Kinder- en Jeugdpsycholoog

22-12-2017 Op 21 december is de internetconsultatie over een voorstel tot wijziging van de Wet BIG II online geplaatst. Het NIP zal uitgebreid reageren, maar roept leden op dat ook individueel te doen. Dat kan tot 18 februari 2018.


Nieuwe subsidieregeling voor loopbaanadviseurs

14-12-2017 Er is een nieuwe subsidieregeling voor loopbaanadviseurs. Daarvoor heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies opengesteld.


‘Minder werkstress door betere aansluiting werk bij talenten’

13-11-2017 ‘Mensen weten vaak niet goed wat hun talenten nu precies zijn. Als hun werk daar niet goed op aansluit ondervinden ze stress,’ zegt Katja Mosmans, lid van het NIP en Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP.


Jonge psychologen popelen om aan de slag te gaan

06-10-2017 Psychologie is een van de meest populaire studies in Nederland. De psychologen die ieder jaar afstuderen hebben vaak grote moeite om een baan te vinden. Werkgevers klagen juist over het grote tekort aan gz-psychologen. Wat gaat daar mis? Het NIP vroeg het aan startende psychologen.


Blik op Passend Onderwijs in 13 Europese landen

04-10-2017 Een musthave voor schoolpsychologen die zich willen laten inspireren door ervaringen van Europese collega's: het boek Inclusive Educational Practice in Europe. Dertien psychologen geven een kijkje in de discussies, spanningen en successen die hun eigen land heeft doorgemaakt in het streven zo veel mogelijk kinderen regulier onderwijs te laten volgen.


Kinderen kunnen ernstige schade oplopen bij uitzetting na langdurig verblijf

16-08-2017 Maandagochtend is de moeder van Howick (12 jaar) en Lili (11 jaar) zonder haar kinderen uitgezet naar Armenië. De kinderen zijn ondergedoken. Ze zijn negen jaar in Nederland. Uitzetting hangt ook hen boven het hoofd. NIP en NVO zijn zeer bezorgd over deze schendingen van kinderrechten.


Aanvraag K&J in BIG – stand van zaken

30-06-2017 Het NIP pleit al langere tijd voor opname van de Kinder- en Jeugdpsycholoog in de wet BIG. De NVO diende eenzelfde aanvraag in voor de Orthopedagoog-Generalist. De achtergronden van de NIP-aanvraag zijn verzameld in het themadossier op de NIP-website. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van actuele zaken en recente activiteiten. Hierbij een update.


Ben je SPS-lid en studeer je binnenkort af?

09-06-2017 Jouw bul levert je voordeel op. Verzilver je bul en krijg nu korting op je NIP-lidmaatschap. Dus meld je snel aan als lid bij het grootste psychologennetwerk en kennisuitwisselingsplatform in Nederland.


Vrijgevestigde ggz-zorgaanbieder? Geef uw mening!

21-04-2017 Met een enquête onderzoekt het NIP jaarlijks de ervaringen van zorgaanbieders die werken in de curatieve ggz. Werkt u als vrijgevestigde aanbieder in de jeugd- en/of volwassenen-ggz? Geef dan uw mening over het zorgstelsel, het jeugdhulpstelsel en het inkoopproces van verzekeraars en/of gemeenten. 


Samen maken we de ggz beter

13-04-2017 De cliënt meer betrekken bij het doel en verloop van de behandeling. In de praktijk werkzame richtlijnen die door professionals zelf zijn opgesteld. Een makkelijkere en eerlijkere vergoeding met minder administratieve lasten.