Nieuws

Zorgverzekeraars Nederland informeert zorgaanbieders over financiële ondersteuning

27-03-2020 Zorgverzekeraars Nederland heeft op 26 maart alle andere zorgaanbieders aangeschreven die met een zorgverzekeraar een contractuele overeenkomst hebben afgesloten. ZN geeft aan hen zo goed mogelijk te willen ondersteunen.


Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis

26-03-2020 Er is een crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis ingesteld, om hen snel te helpen met spullen die nú noodzakelijk zijn.


NIP en P3NL sturen brandbrief over kwaliteitsstatuut ggz

14-06-2019 Het kwaliteitsstatuut in de ggz belemmert vaak de nodige flexibiliteit die nodig is voor doelmatige en passende zorg en levert een grote administratieve organisatie en belasting voor professionals.


Groepspraktijken kunnen als vrijgevestigden kwaliteitsstatuut indienen

04-10-2016

GGZ zorgaanbieders met personeel in loondienst kunnen alsnog een kwaliteitsstatuut voor vrijgevestigden invullen en indienen.