Zorg dat je input levert aan het onderzoek van het Capaciteitsorgaan!

Het NIP maakt zich al langere tijd hard voor meer opleidingsplaatsen voor gz-psychologen. Jij kunt hier nu ook aan bijdragen door deel te nemen aan het onderzoek dat het Capaciteitsorgaan momenteel opstart en waarin zij gaat inventariseren wat de behoefte is. Ze doen dat via twee onderzoeken: één onder zorgprofessionals (vrijgevestigden) en één onder de aanbieders van geestelijke gezondheidszorg in alle sectoren (de instellingen).

De uitkomsten hiervan worden gebruikt voor de nieuwe capaciteitsraming voor o.a. BIG-geregistreerde psychologen. Nu de eerdere gesprekken en de politieke weg niet hebben geresulteerd in meer opleidingsplaatsen voor gz-psychologen, biedt dit onderzoek een kans om vanuit het werkveld duidelijk te maken waar er tekorten zijn aan zorgprofessionals. Wij vinden het dus belangrijk dat onze leden zo veel mogelijk actief deelnemen aan dit onderzoek. Zo kun je zelf bijdragen aan het realiseren van meer opleidingsplaatsen voor BIG-geregistreerde psychologen. Onze oproep aan jullie is dan ook: Laat deze kans niet liggen!

Oke ik doe mee! Hoe gaat dat in zijn werk?

Er zijn twee wegen, afhankelijk van of je als vrijgevestigde psycholoog werkt of in dienst bent bij een aanbieder van geestelijke gezondheidszorg.

Zorgprofessionals en vrijgevestigden

Als zorgprofessional en vrijgevestigde kun je begin 2022 worden benaderd om deel te nemen aan de uitvraag, want er wordt een steekproef gedaan onder mensen uit het BIG register. Je ontvangt dan in januari een uitnodiging om deel te nemen door het Nivel of het CIBG. In januari wordt een link verspreid.

Wij hopen dus dat velen van jullie aan die oproep gehoor geven. Om jullie daarbij te helpen, geeft het Capaciteitsorgaan een toelichting over deze uitvraag en de vragenlijst. Dit vindt plaats op dinsdag 1 februari, van 16:30 tot 18:00u. Lees hier meer informatie.

Onderzoek onder psychologen bij zorgaanbieders

Daarnaast worden alle organisaties die geestelijke gezondheidzorg leveren in alle sectoren, gevraagd gegevens aan te leveren over de beroepsgroepen die ingezet worden. Als je voor jouw organisatie deel wilt nemen, kun je je nu al registreren. Het maakt niet uit of zich meerdere respondenten per zorgaanbieder inschrijven. De inschrijvingen per aanbieder worden later gebundeld.

Het onderzoek loopt via een webapplicatie en bestaat uit een korte vragenlijst van ongeveer 10 vragen per beroep over het huidig aantal werkzame professionals en de tekorten aan behandelaren. Op woensdag 19 januari 2022 start de uitvraag.

Ook hier is er een informatiesessie om jullie te informeren over deze uitvraag en een toelichting op de vragenlijst. Deze vindt op donderdag 20 januari 2022 plaats, van 16:30 tot 18:00u via een online informatiebijeenkomst. Deze kun je zonder registratie bijwonen via:

https://us06web.zoom.us/j/82003847450?pwd=ckNKZ3oxUTd3MjNPM3l4SFBibUlBZz09

De afspraak is rechtstreeks in de agenda te zetten via deze link.

Registreer je hier om deel te nemen aan de uitvraag.

Hoe werkt zo’n raming en het proces daaromheen eigenlijk?

Het mag duidelijk zijn, een goede raming is essentieel om meer opleidingsplaatsen BIG-geregistreerde psychologen te realiseren.

Door het ontbreken van heldere data over de tekorten aan BIG-geregistreerde psychologen bij zorgaanbieders, wordt er al jaren een te lage vacaturegraad meegenomen in de ramingen. Zodoende is het van belang om, naast de bestaande tekorten aan BIG-geregistreerde psychologen, ook de mate van substitutie van lager geschoold personeel op plekken voor BIG-geregistreerde psychologen beter in beeld te krijgen. Nu worden bijvoorbeeld vacatures voor gz-psychologen, die ingevuld worden door masterpsychologen, niet meer geduid als openstaande vacature, terwijl deze substitutie de vraag naar een gz-psycholoog maskeert. Belangrijk dat ook zorgprofessionals deze substituties duidelijk kenbaar maken aan het Capaciteitsorgaan.

Na diverse gesprekken met het ministerie van VWS en staatssecretaris Blokhuis, is het helaas nog niet gelukt om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen. Het ministerie van VWS en staatssecretaris Blokhuis in het bijzonder hebben meermaals aangegeven de hoeveelheid beschikte opleidingsplaatsen (voor o.a. BIG-geregistreerde psychologen) te baseren op de capaciteitsramingen van het Capaciteitsorgaan. Het is dan ook belangrijk dat er bij een nieuwe raming een helder en compleet beeld komt van de tekorten aan BIG-geregistreerde psychologen binnen de verschillende sectoren. De uitkomsten worden gebruikt in de raming van het Capaciteitsorgaan die eind 2022 verschijnt.

Meer weten en contact

Inhoudelijke vragen over deze onderzoeken en de raming voor de beroepen geestelijke gezondheid kun je stellen via bgg-zorgraming@capaciteitsorgaan.nl .

Mocht je advies willen hebben hoe je de vragen binnen dit onderzoek kunt beantwoorden, dan kun je deze vragen t.z.t. stellen aan Yvonne Moolenaar (yvonne.moolenaar@psynip.nl ).