Update functiebeschrijving en -waardering psychologisch specialist (de weg naar FG 75)

De NVGzP en het NIP hebben samen hard gewerkt om in het landelijke systeem voor functiewaardering in de zorg (FWG) de verzwaring van de psychologische specialismes terug te laten komen in de update van de gedragsdeskundige functies. Dit is in afstemming met FBZ gebeurd, en heeft ertoe geleid dat functiegroep FG 75 recent voor specifieke situaties is opengesteld voor de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Bovendien is de functiebenaming psychologisch specialist toegevoegd aan de gedragsdeskundige functies. Deze wijzigingen gelden in de ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, GGZ en de VVT.

Wat is er veranderd in het FWG-systeem?

Sinds het najaar van 2021 is de volgende clausule opgenomen in het FWG-systeem bij de kernfunctie gedragsdeskundige:
“In specifieke situaties is een indeling op niveau 75 mogelijk. Hierbij is sprake van het diagnosticeren en behandelen van ernstige psychische, gedrags- en/of psychiatrische multi-problematiek gecombineerd met én regiebehandelaarschap én het ontwikkelen van behandelprogramma’s én (praktijk-)opleider zijn én het initiëren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en doet in dit verband presentaties/publicaties, al dan niet in een vreemde taal.”. *

Aanpassing van grote betekenis

De NVGzP en het NIP zijn erg blij met deze aanpassing. Bestuursleden van beide verenigingen beamen het belang van deze verandering.

Aan de slag!

Als klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog kom je dus in specifieke situaties aanmerking voor FG 75. Ben je benieuwd of jouw functie voldoet aan de vereisten die het FWG-systeem aan FG 75 stelt en hoe je hierover het gesprek met je werkgever aan kunt gaan? Lees dan verder.
Stap 1: Denk mee met je functieomschrijving
De daadwerkelijke inhoud van jouw functie bepaalt de indeling in het FWG-systeem, waarbij het belangrijk is dat jouw functiebeschrijving realistisch is. Wanneer je instelling de intentie heeft om aan de slag te gaan met een aangepaste functiebeschrijving en/of indeling, dan is het zaak dat je hier als werknemer in meedenkt. Maar je hoeft niet te wachten tot je werkgever de functiebeschrijving zelf aanpast. In veel gevallen kun je ook zelf een verzoek indienen bij je werkgever om jouw functiebeschrijving of indeling aan te passen. Het is daarnaast altijd van belang om de functiebeschrijving die de werkgever heeft opgesteld goed te beoordelen vóórdat deze definitief is vastgesteld. Je kunt altijd via jouw werkgever toegang krijgen tot het FWG-systeem.

Stap 2: Gebruik het voorbeeld van de functieomschrijving als leidraad en volg het stappenplan

Denk jij dat je als klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog voldoet aan de vereisten voor FG 75 en wil jij naar aanleiding van deze update het gesprek aan gaan met jouw organisatie om jouw functiebeschrijving en -waardering te actualiseren? Dan is het goed om te weten dat de NVGzP en het NIP een voorbeeld van een functiebeschrijving hebben gemaakt van een psycholoog specialist in FG 75. Daarnaast hebben wij een stappenplan ontwikkeld om het gesprek goed voorbereid te voeren. Het stappenplan en het voorbeeld van de functiebeschrijving vind je op het besloten deel van de website, dat exclusief voor leden toegankelijk is.

Stap 3: Lees je in over functiewaarderingen en FWG-systeem

Op de website van de FBZ vind je een uitgebreide FAQ functiewaardering waarin beschreven staat hoe de functiewaardering in zijn algemeenheid verloopt, wat de relatie is tussen de arbeidsovereenkomst en de functiebeschrijving, wat een ijkfunctie eigenlijk inhoudt of waarom functies worden

aangepast. En mocht je meer willen weten over het proces wat aan de aanpassing van het FWG-systeem vooraf is gegaan, kijk dan in het besloten deel het webinar terug dat de NVGzP i.s.m. het NIP en de FBZ heeft georganiseerd op 3 juli 2020.