Uitstel besluitvorming toekomst Wet BIG

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar hoe de wet BIG (wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg) toekomstbestendiger kan worden gemaakt. Ook het NIP heeft meegepraat over ontwikkelingen in deze wet. Drie onderwerpen stonden centraal in een verkennend onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de wet BIG:

  1. voorbehouden handelingen en het toelaten van nieuwe beroepen,
  2. deskundigheidsbevordering, en
  3. tuchtrecht.

Recent heeft minister Kuipers aangegeven besluitvorming over de toekomstbestendigheid van de Wet BIG voorlopig uit te stellen. Hij wil eerst nog een aantal nieuwe onderzoeken laten uitvoeren door een onafhankelijke adviescommissie. Het NIP wil graag tezamen met de andere betrokken beroepsverenigingen (NVGzP, NVP en NVO, vertegenwoordigd door de FGzPt in de stuurgroep), nog een aantal aandachtpunten meegeven voor dit vervolgonderzoek, zoals het kritisch bezien van de gehanteerde criteria en de deskundigheidsbevordering. Van belang is dat onze beroepsgroep goed vertegenwoordigd wordt in de adviescommissie.

We houden je op de hoogte!