logo fbz

Tekst CAO Ziekenhuizen gepubliceerd en meteen van start met nieuwe CAO-ronde!

Cao-partijen zijn het eens geworden over de definitieve cao-tekst van de nieuwe Cao Ziekenhuizen. En ze pakken gelijk door want in september 2022 start het overleg over de volgende cao. FBZ behartigt de belangen van NIP-leden aan de onderhandelingstafel, geef vast via email  je inbreng mee!

De huidige cao voor 200.000 ziekenhuiswerknemers loopt 31 januari 2023 af.