Richtlijn “Samen beslissen over passende hulp” vernieuwd

De richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp is aangepast. In de nieuwe versie komt de kern van het samen beslissen als basishouding veel prominenter naar voren. Ook is de leesbaarheid van de richtlijn verbeterd. Naast de richtlijn zelf, zijn ook de werkkaarten vernieuwd.

Het NIP heeft bijgedragen aan deze herzieningen, in samenwerking met BPSW en NWO, onder begeleiding van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Professionals uit de jeugdhulp en jeugdbescherming, waaronder Kinder- en Jeugdpsycholoog Christine van Donselaar en ervaringsdeskundigen waren hierbij betrokken en hebben de gewenste aanpassingen besproken. Ook zijn de werkkaarten en de informatie voor ouders van de richtlijn verbeterd.

In de nieuwe versie start de richtlijn met een hoofdstuk dat zich volledig richt op het opbouwen van een samenwerkingsrelatie met het gezin. Het beschrijft hoe je het kind betrekt, gaat in op de houding en gespreksvaardigheden die je als professional nodig hebt, en heeft aandacht voor het samen beslissen binnen het gedwongen kader.

Wat is concreet aangepast in de richtlijn?

  • De uitgangsvraag met betrekking tot vraagverheldering en samenwerkingsrelatie, is opgesplitst in twee vragen.
  • De richtlijn begint nu met een eerste hoofdstuk dat zich volledig richt op de samenwerkingsrelatie. Deze is namelijk niet alleen relevant tijdens de vraagverheldering (zoals voorheen), maar voor het hele beslisproces.
  • In toon en taalgebruik zijn aanpassingen gedaan die de gezamenlijkheid meer recht doen.
  • De richtlijn is redactioneel doorlopen en waar mogelijk ingekort zonder de inhoud te wijzigen.

Bekijk hier de aangepaste richtlijn en download hier de nieuwe werkkaarten (pdf).

NIP-lid Christine van Donselaar, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP werkte mee aan de ontwikkeling en herziening van de richtlijn Samen Beslissen. Waarom is deze richtlijn volgens haar van belang voor NIP-leden? “Het belang van deze richtlijn is dat het een basis vormt voor de relatie en communicatie met de cliënt. Deze richtlijn dwingt professionals, creatiever te denken en zich af te vragen welke wegen er nog meer naar Rome leiden en vervolgens samen met de cliënt te bekijken wat het best passend is.”. De waarde van het meewerken aan de ontwikkeling van een richtlijn zit volgens haar in de samenwerking met professionals uit verschillende werkvelden en beroepsverenigingen. “Het is boeiend en leerzaam om de verschillende visies te horen en het proces van Samen Beslissen vorm te geven op een wijze die voor ieder bruikbaar is.”