logo fbz

Onderhandelingsakkoord voor de Cao Nederlandse Universiteiten

Op 12 mei 2022 heeft AC/FBZ met de andere bonden met werkgeversorganisatie Universiteiten van Nederland een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten 2022-2023. Deze cao liep 31 maart af. De nieuwe cao zal met terugwerkende kracht per 1 april ingaan. Er is een salarisverbetering voor de korte termijn en een aantal arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen zoals goede faciliteiten voor ouderschapsverlof en heldere voorwaarden voor scholing.

Deze nieuwe cao kan worden gezien als een tussenstap. Werkgevers geven aan meer tijd nodig te hebben voor concrete afspraken over contracten van docenten. Er is een studie-afspraak gemaakt en dit komt aan bod bij de volgende cao-ronde.

De NIP-leden die onder de Cao Nederlandse Universiteiten vallen, zijn via FBZ vertegenwoordigd aan de onderhandelingstafel. Het NIP geeft inbreng aan FBZ voor deze onderhandelingen. Wil jij ook meedenken bij de volgende ronde van Cao-nu? Stuur een email.

Zie voor meer informatie: Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten — FBZ — Vakbond voor zorgprofessionals