NIP en andere veldpartijen gaan gezamenlijk aan de slag voor een betere Wet zorg en dwang

Gesteund door alle veldpartijen en het ministerie van VWS, is  een werkgroep gestart om vanuit het hele werkveld aanbevelingen te doen voor een betere wzd. Onder het motto ‘Een versterkte geest, een vereenvoudigde letter’ gaan we hier in de periode tot de zomer mee aan de slag.

De fundamenten van de Wzd staan niet ter discussie. Deze werkgroep is complementair aan de wetsevaluaties en moet tot snelheid in het verbeterproces leiden. We hopen dat we op deze manier sneller tot verbeteringen komen waar we goed mee uit de voeten kunnen.

Lees meer over de wzd