Nieuwe Generieke Module Diagnostiek gepubliceerd

De Generieke Module Diagnostiek (GM Diagnostiek) van Akwa GGZ beschrijft in algemene termen waar in de ggz diagnostiek aan moet voldoen volgens patiënten, naasten en professionals. Een brede werkgroep van patiënten, naasten en professionals heeft deze generieke module ontwikkeld en relevante beroeps-, patiënten- en naastenverenigingen hebben de module geautoriseerd, waaronder het NIP. Vanaf nu kun je deze module gebruiken.

 

Frank Jonker, werkgroeplid voor deze richtlijn vanuit het NIP: “De totstandkoming is een ingewikkeld proces geweest. Het is dan ook de eerste generieke module die overstijgend is aan de stoornis. De GM Diagnostiek is een module die de diagnostiek beschrijft voor het individu vanuit het patiëntenperspectief (naast professionele en naasten). Het gaat om de kaders van de diagnostiek binnen de GGZ waarbinnen ieder vanuit verschillende disciplines zijn of haar bekwaamheid of beroepscode moet meenemen. Vanwege het generieke karakter, zijn er dan ook geen beschrijvingen per discipline, er wordt in de module naar verwezen.”

Aan de slag! Hoe gebruik je deze module?

Deze module geeft een algemene beschrijving en begrippenkader voor de patiënt, naaste en professional over diagnostiek. Je kunt het gebruiken in de communicatie met deze partijen, naast de meer specifieke beschrijvingen van bijvoorbeeld psychodiagnostiek of psychiatrisch onderzoek. Het is een kader voor de inrichting en uitvoering van diagnostiek en beschrijft de diagnostische cyclus binnen de context van het zorgproces.

Ook zijn er aanbevelingen die je kunt toepassen, zoals:

  • het uitvoeren van een inhoudelijke screening na aanmelding van een nieuwe patiënt;
  • bij diagnose vanuit verschillende invalshoeken naar de klachten, problemen en mogelijkheden van de patiënt kijken.

Ga naar de tekst van de generieke module Diagnostiek  of lees de samenvattingskaart: