Kabinet schrapt bezuiniging van 500 miljoen op jeugdzorg

Op 26 april bracht RTL nieuws naar buiten dat de voorgenomen bezuinigingen op de jeugdzorg van tafel zijn. De afgelopen maanden (sinds publicatie van het coalitieakkoord) hebben wij ons hard gemaakt voor het terugdraaien van deze bezuinigingen. Dit besluit van het kabinet is dus een goede eerste stap, maar wij zien ook haken en ogen bij de alternatieven die de regering nu gaat onderzoeken om dit betaalbaar te maken.

Waar maakt het NIP zich zorgen om?

Het terugdraaien van deze bezuinigingen mag niet betekenen dat de toegang tot de jeugdhulp voor gezinnen met een kleine beurs beperkt wordt. De regering overweegt het invoeren van een eigen bijdrage, een maatregel die wel degelijk een belemmerend effect met zich mee kan brengen. Bovendien moeten behandelingen die jeugdigen hard nodig hebben óók in de toekomst vergoed blijven worden. Uit het nieuwsbericht blijkt dat staatssecretaris Van Ooijen gaat onderzoeken of het mogelijk is om behandelingen te schrappen die nu nog uit de jeugdzorg worden betaald. Om deze redenen zullen we de vervolgstappen op de voet monitoren.

Verder werken aan betere jeugdhulp

Dit besluit van de regering kan betekenen dat de Hervormingsagenda nu weer verder kan worden uitgewerkt. De ontwikkelagenda, die de driehoek van professionals, branches en cliënten eerder deze maand publiceerde, kan hiervoor als basis dienen.