Vrouw wachtend

Congres vrouwen en mentale gezondheid: Call for Abstracts!

Van 6-9 november vindt er in Maastricht een internationaal congres over vrouwen en mentale gezondheid van de IAWMH (International Association for Women’s Mental Health) plaats. Denk mee over de invulling van het programma en lever jouw abstract uiterlijk 31 maart in. Wie weet wordt jouw onderwerp dan geagendeerd tijdens dit congres.

Waarom een congres over vrouwen en mentale gezondheid?

In 2021 sloot het NIP zich aan bij de Alliantie Gender & GGZ. Het doel van de alliantie is de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren door aandacht te stimuleren voor de rol van sekse en gender in psychische gezondheid. Bijvoorbeeld in onderzoek, onderwijs, algemene ggz-kennis, én de praktijk. Uit onderzoeken en uit de praktijk weten we namelijk dat sekse en gender bij het uiten, de diagnose en de behandeling van mentale klachten een belangrijke rol kunnen spelen. Wij dragen natuurlijk graag actief bij aan het bereiken van deze doelen.

De Alliantie Gender & GGZ heeft nauwe banden met de IAWMH, en daarom vindt het internationale congres over mentale gezondheid van vrouwen dus dit jaar plaats in Nederland! Een prachtige kans om hier jouw inzichten met andere professionals te delen of kennis op te doen. Als partner van de alliantie werkt het NIP actief mee aan het organiseren van dit congres. We zullen jullie dan ook van tijd tot tijd updaten over de vorderingen.

Meer weten?