Zorgprestatiemodel: Overgangsperiode aanvragen LOGO-verklaring masterpsycholoog verlengd

De overgangsperiode is mede dankzij de inzet van het NIP verlengd tot 1 juli 2022.

De masterpsycholoog staat op de lijst van consult-registrerende beroepen in het zorgprestatiemodel. De masterpsycholoog kan dan ook ingezet worden en kan zelfstandig consulten registreren en declareren.

Er is echter wel een voorwaarde aan verbonden: de betreffende psycholoog moet beschikken over een LOGO-verklaring. Deze verklaring heeft een geldigheid van vijf jaar.

Op de LOGO-verklaring staat vastgelegd dat je als je masterpsycholoog voldoet aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voor de gz-opleiding. De eisen betreffen onder andere een diagnostiekverklaring en werkervaringsuren. Op de website van de vereniging LOGO lees je meer over de vereisten voor het aanvragen van een LOGO-verklaring.

Mede dankzij de inzet van het NIP is voor het jaar 2022 een overgangsperiode afgesproken. Dat wil zeggen dat masterpsychologen tot 1 juli 2022 de tijd hebben om in het bezit te komen van een LOGO-verklaring. Ná deze datum kan een masterpsycholoog zonder geldige LOGO-verklaring geen declarabele consulten registreren.