Zet je in voor het uitbannen van racisme en discriminatie

Tijdens de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart herdenken we jaarlijks de dag dat de politie in Sharpeville, Zuid-Afrika, het vuur opende en 69 mensen doodde tijdens een vreedzame demonstratie tegen de apartheidswetten in 1960. Ook dit jaar staan we hier natuurlijk bij stil en denken we na over hoe we racisme en discriminatie zo veel mogelijk kunnen voorkomen.

 

Hoe kun jij als psycholoog hier een positieve bijdrage aan leveren?

Psychologen kunnen discriminatie signaleren en interventies inzetten op persoonlijk, sociaal en institutioneel gebied. Dat is van belang voor alle psychologen van het NIP. Een mooi voorbeeld hiervan vinden we in Zuid-Afrika. Daar is, na de periode van het  apartheidsregime, wettelijk vastgelegd (Employment Equity Act) dat psychologische testen geschikt en toepasbaar moeten zijn voor alle 11 officiële etnische en taalgroepen. Op die manier voorkomen zij discriminatie en exclusie in de testontwikkeling en -gebruik.

 

Tools en informatie die je hierbij kunt gebruiken

De COTAN lanceerde in 2015 een fairness matrijs om de bruikbaarheid van tests in een interculturele context te beoordelen. Nieuwsgierig? Bekijk dan de lezing van Dan Asfar op het congres ’Statushouders aan het werk’ (7 november 2019).

Daarnaast zijn er verschillende instrumenten om cliënten van diverse achtergronden inclusief te diagnosticeren en te begeleiden, bijvoorbeeld de Inclusiviteitsmonitor, die organisaties ondersteunt bij het realiseren van een inclusief beleid, en de Generieke Module Diversiteit voor professionals in de zorg. Eind 2020 organiseerden we hier een webinar over dat je nog terug kunt kijken. Ook organiseerden wij in 2020 een webinar over discriminatie en inclusie, met tips vanuit de psychologie om zelf je steentje bij te dragen aan het inclusiever maken van organisaties, scholen en de samenleving.

 

Wat herdenken we dit jaar?

Het thema van 2021 is ‘Jongeren verzetten zich tegen racisme’. Jongeren toonden massaal hun steun tijdens de Black Lives Matter-demonstraties in 2020. Op sociale media riepen zij hun leeftijdsgenoten op om op te komen voor de gelijke rechten van iedereen. Vooroordelen en discriminatie kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor het vertrouwen van burgers in elkaar, voor de gezondheid, voor kansen op de arbeidsmarkt als ook voor het functioneren op school.

 

Dit bericht werd geschreven door onze Centrale Werkgroep Mensenrechten & Psychologie en de Centrale Commissie Culturele Diversiteit & Psychologie.