Wet zorg en dwang - update en ledenpeiling leergang Wzd

Er is al veel gedaan en bereikt, maar de implementatie van de Wzd is nog niet is waar deze zou moeten zijn. We hebben de laatste ontwikkelingen samengevat.

Op 1 januari 2020 ging de Wet zorg en dwang voor psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) van kracht. Psychologen en orthopedagogen hebben in de Wzd een cruciale rol. Uit onderzoek blijkt dat veel is gedaan maar dat de implementatie van de Wzd nog niet is waar deze zou moeten zijn.

Mede door corona heeft de implementatie (logischerwijs) wat op een lager pitje gestaan. Dit jaar is er geen sprake meer van een overgangsjaar, maar wordt verder gegaan met de implementatie van de wet.

Met onze samenvatting van de laatste ontwikkelingen ben je snel weer op de hoogte van de meest relevante (wetgevings)ontwikkelingen. We adviseren je om regelmatig dwangindezorg.nl te checken. Deze site van het ministerie publiceert direct alle beschikbare relevantie informatie.

 

Leergang Wzd: wat is jullie leerbehoefte?

Samen met de NVO treffen wij voorbereidingen voor een Leergang Wzd. De leergang biedt kansen om zowel het werkveld, de rol van de professional als ook het gedachtengoed van de Wzd goed te doorgronden. Dit draagt bij aan verantwoorde, kwalitatief goede zorg voor de kwetsbare groepen die deze wet beoogt te beschermen.

Om de leergang optimaal te laten aansluiten aan jullie behoefte, hebben we jullie hulp nodig. Dus vul de ledenpeiling in!

Daarnaast bieden we met de NVO in het voorjaar een reeks van bijeenkomsten/mastermind sessies aan. De bedoeling is om in deze bijeenkomsten mensen vanuit verschillende achtergronden bij elkaar te brengen zodat zij elkaar kunnen adviseren, inspireren en ondersteunen. Psychologen en orthopedagogen die werken als Wzd-functionaris of zorgverantwoordelijke kunnen op deze manier hun ervaringen delen en van elkaar leren.

 

Meer lezen en weten?

Mocht je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, laat het ons weten via vragenWzd@psynip.nl.