Webinar Landelijk Kwaliteitsstatuut - Veelgestelde vragen

Op 10 maart 2021 organiseerde het NIP een webinar over het nieuwe Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ. Veel deelnemers hebben vragen aangeleverd, alle antwoorden zijn nu beschikbaar. 

Het webinar voor NIP-leden en de leden van de NVGzP en de NVP werd drukbezocht. Prof. Jan Kremer en prof. Floortje Scheepers (respectievelijk voorzitter en lid van de kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland), gaven een toelichting op de achtergronden en de inhoud van het nieuwe Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ.

Hans de Veen, voorzitter van het NIP, opende het webinar. Hij bedankte Jan Kremer en Floortje Scheepers voor hun bereidheid om het Kwaliteitsstatuut toe te lichten.

Veel deelnemers aan het webinar hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vooraf vragen aan te leveren. Deze vragen zijn tijdens het webinar door Monique Rook, directeur van het NIP, aan Jan Kremer en Floortje Scheepers gesteld.

 

Nieuw Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ

Op 15 december 2020 heeft het Zorginstituut Nederland een nieuw Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (LKS) ingeschreven in het Register op Zorginzicht.nl.

Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ beschrijft de kwaliteitsnormen waaraan een zorgaanbieder moet voldoen om de zorg voor de individuele cliënt in de curatieve GGZ te organiseren. De nadruk ligt daarbij op de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de indicerend en coördinerend regiebehandelaar en van andere zorgverleners in de verschillende onderdelen van het zorgproces. Ook formuleert het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ kwaliteitseisen op het gebied van leren en verbeteren.

Het doel van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ is het beschrijven wat zorgaanbieders moeten organiseren op het gebied van kwaliteit om curatieve GGZ te kunnen verlenen. Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ biedt partijen in de GGZ daarbij helderheid en richting over het regiebehandelaarschap en onderscheidt de rol van indicerend regiebehandelaar en coördinerend regiebehandelaar. Het beschrijft de taken, verantwoordelijkheden, benodigde competenties en categorieën van complexiteit binnen de curatieve GGZ. Hiermee kunnen cliënten en zorgverleners samen bepalen welke zorgverlener(s) bepaalde rollen in het zorgproces van de cliënt het beste kunnen uitvoeren.

Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ is onder regie van het Zorginstituut opgesteld door de Kwaliteitsraad, omdat partijen in de GGZ het niet eens konden worden over het onderdeel regiebehandelaarschap.

 

Tot slot

In de komende maanden wordt de implementatie op verschillende manieren beïnvloed en ondersteund:

  1. Het NIP is bestuurlijk vertegenwoordigd in de stuurgroep KS GGZ.
  2. NIP is ook lid van de landelijke werkgroep Kwaliteitsstatuut en participeert in werkgroepen van Zorgprestatiemodel.

Vanuit het NIP zullen we de onze leden informeren over de voortgang. We doen dit o.a. met updates via de nieuwsbrief, ontwikkelen van handleidingen, mogelijk met een extra webinar en via de klankbordgroep Hoofdlijnenakkoord GGZ.