VNG: contracteer Kinder- en Jeugdpsychologen in het jeugddomein

Veel Kinder- en Jeugdpsychologen ondervinden problemen bij de contractering, door het ontbreken van een BIG-registratie. Daarbij wordt door gemeenten verwezen naar kaders die gelden voor het volwassenendomein. Op verzoek van het NIP heeft de VNG een factsheet gepubliceerd waarin zij gemeenten oproept Kinder- en Jeugdpsychologen gelijk te behandelen aan BIG-geregistreerde gz-psychologen.

 

Kinder- en jeugdpsychologen NIP/SKJ worden door gemeenten soms niet gecontracteerd, waarbij wordt verwezen naar de kwaliteitskaders voor de ggz onder de Zorgverzekeringswet (18+): het Kwaliteitsstatuut GGZ, regiebehandelaarschap en de voorwaarde van een BIG-registratie. Deze  kaders zijn echter niet van toepassing op de jeugdhulp onder de Jeugdwet (inclusief jeugd-ggz).

Op basis van de vele signalen die het NIP kreeg van leden zijn we in gesprek gegaan met de VNG. In het nu gepubliceerde factsheet wordt gepleit voor gelijke behandeling van BIG-geregistreerde gz-psychologen en Kinder- en Jeugdpsychologen in het Jeugddomein.

“Het is belangrijk dat kinder- en jeugdpsychologen – die specifieke expertise hebben op het gebied van kind en jeugd en voldoen aan de kaders van de Jeugdwet – een integraal onderdeel uitmaken van de te contracteren jeugdhulp.”

Omdat de Kinder- en Jeugdpsycholoog niet alleen in het jeugddomein werkt, maar ook met (jong)volwassenen, streeft het NIP ernaar het beroep op termijn onder te brengen in de wet BIG.

Zo wordt in het advies Beroepenstructuur Psychologische Zorg uitgegaan van samenvoeging van de gz-psycholoog en de Kinder- en Jeugdpsycholoog in één nieuw basisberoep. Tot dit gerealiseerd is zet het NIP zich in om de nadelen die Kinder- en Jeugdpsychologen nu ondervinden door het ontbreken van een BIG-registratie tot een minimum te beperken.

 

Bekijk ook: