Verminderde psychische en lichamelijke gezondheid onder hulpverleners in de GGZ

Het NIP heeft actief bijgedragen aan het vandaag verschenen rapport van het Trimbos Instituut over de belasting van professionals die psychische zorg verlenen tijdens de Covid-19 pandemie. 

Een combinatie van niet de zorg kunnen leveren die nodig is, onduidelijkheid over protocollen en de verhoogde werkdruk door zieke collega’s zorgde dat de eigen gezondheid en functioneren achteruit gingen.

Zorgprofessionals komen zelf tot concrete aanbevelingen om de belastbaarheid te vergroten en de werkdruk tijdens deze pandemie zoveel mogelijk te verminderen. Een aantal van deze aanbevelingen:

  • Duidelijke communicatie en kaders vanuit de organisatie over maatregelen en richtlijnen en handhaving daarvan
  • Tijd en aandacht hebben voor het delen van ervaringen
  • Intervisie en intercollegiaal overleg
  • Contact leidinggevenden en medewerkers
  • Aandacht voor positieve zaken in het werk en wat er geleerd en bereikt wordt
  • Gezonde leefstijl
  • Laagdrempelige interventies, met name met betrekking tot omgaan hoge werkdruk, stress, gezonde leefstijl

Het omgaan met de gevolgen van deze pandemie vraagt om een lange adem. De werkdruk voor professionals voor het bieden van psychische hulp blijft hoog. Het NIP onderschrijft de conclusie van het rapport om te blijven investeren in de duurzame inzetbaarheid van de professionals.

Lea Jabbarian, lid van sectiebestuur GGZ, een actief deelnemer aan het onderzoek voegt hier aan toe: “Het besef dat Covid-19 een marathon en geen sprint is, herken ik zeer. De veranderingen in het contact met onze cliënten en collega’s is niet langer een overbruggende strategie totdat het weer ‘normaal’ wordt. Dit vraagt naar mijn idee om de aanpak tot nu toe te evalueren, op individueel, maar ook op organisatie-niveau.”

“Hoe blijven we goed zorgen voor onze cliënten, onze collega’s en, juist ook, voor onszelf? Hier lijkt me inderdaad expliciete aandacht voor nodig en ik hoop dat dit onderwerp deze aandacht, ondanks de hectiek van de dag, ook zal ontvangen zodat we de kwalitatief hoogwaardige zorg zoals gewend kunnen blijven leveren.”