Vaccinatiestrategie voor psychologen in de zorg

Psychologen werkzaam in de zorg behoren tot de vitale beroepen. Dat betekent echter niet dat zij allemaal als eerste in aanmerking komen voor vaccinatie

Medewerkers en patiënten in de acute ggz en intramurale zorg, ernstige psychiatrie, forensisiche zorg  gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg krijgen voorrang. Voor deze groepen patiënten en zorgverleners kan namelijk niet gegarandeerd worden dat bij alle handelingen zowel patiënt als zorgverlener zich aan de maatregelen van het RIVM kan houden.

De aanpassing komt na een oproep uit de sector aan het ministerie van VWS. Ook patiënten en zorgprofessionals in de GGZ lopen immers een verhoogd risico op een besmetting met COVID-19. Met name die patiënten die in een gesloten setting worden behandeld waarbij ze veelvuldig in contact zijn met behandelaren en andere patiënten zijn kwetsbaar. Het betreft bijvoorbeeld patiënten die moeite hebben met het begrijpen en naleven van de COVID-19 maatregelen. Dat maakt het voor behandelaren lastig om hun werk uit te kunnen oefenen en zich daarbij goed te beschermen tegen besmetting.

Voor psychologen die ambulant werken, zoals vrijgevestigden is er geen voorrang. Zij kunnen volgens de richtlijnen ggz en corona werken met inachtneming van de RIVM voorschriften en indien nodig gebruik maken van videoverbindingen om cliënten te blijven zien in geval van (vermoeden van) besmetting met het coronavirus bij cliënt of behandelaar.

Dit is deze week zo afgesproken in het koepeloverleg ggz en corona waarin het NIP met andere betrokken partijen waaronder de LVVP en de Nederlandse GGZ afstemt over maatregelen en richtlijnen rond corona.

 

Brief van de minister

De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer (COVID-19 vaccinatiestrategie update stand van zaken – 4 januari 2021) prioriteit te geven aan de vaccinatie van patiënten in de ggz die intramuraal worden behandeld (inclusief forensische zorg), de zorgmedewerkers in intramurale settingen én de zorgmedewerkers van de ggz-crisisdiensten. Binnen de groep van patiënten/cliënten zijn in elk geval te onderscheiden: cliënten die wonen in een (kleinschalige) instelling voor beschermd wonen, 60-plussers, mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en mensen die gedwongen worden behandeld.

De huisartsen zullen de vaccinatie verzorgen van de groep onder de 60 jaar met medische indicatie. Zij starten hiermee zodra AstraZeneca levert, vermoedelijk vanaf half februari. Voor overige zorgmedewerkers zal de vaccinatie naar verwachting in april starten. Zij kunnen hiervoor terecht bij de GGD en op de centrale locaties. Tijdstip waarop dit aanvangt hangt onder meer af goedkeuring, toelating, en levering van de vaccins van AstraZeneca, CureVac en Janssen.

Huisartsen en GGD’en gaan samen de gezonde groep 18-60 jarigen vaccineren. Naar verwachting wordt hiermee in de eerste helft van het tweede kwartaal gestart, in april/mei. Voor zorgpersoneel wordt nog nader uitgewerkt waar zij gevaccineerd worden. Zorgpersoneel van zorginstellingen worden waarschijnlijk in de eigen instelling gevaccineerd. En zorgmedewerkers die niet terecht kunnen in de eigen organisatie bij de GGD’en op de centrale locaties.

In totaal worden er zo’n 85.000 personen uit de ggz-sector op zo kort mogelijke termijn gevaccineerd. Gezien de schaarste van het aantal vaccins en de noodzaak om ook andere kwetsbare groepen snel te vaccineren is het helaas niet mogelijk om álle ggz-patiënten en hun behandelaren met voorrang te vaccineren.

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting

 

Meer informatie